WYDARZENIA

Podziękowanie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku w osobach p. Rosity Kulińskiej oraz p. Sebastiana Grabowskiego składają serdeczne podziękowania firmie Flex z Tczewa oraz Panu Tomaszowi Sztejnerowi za pomoc udzieloną naszemu uczniowi - Przemysławowi Ciesielskiemu z klasy I MPS. Firma wsparła Przemka komputerem osobistym na potrzeby rewalidacji i rehabilitacji.

Bardzo dziękujemy!

Script logo