Rekrutacja 2020-2021

INFORMACJA  DLA  KANDYDATÓW  DO  SZKOŁY

Zgodnie z projektem MEN składanie wniosków do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się od 15 czerwca 2020 roku. Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym zostanie podany po ukazaniu się Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

Instrukcja jak złożyć wniosek w formie elektronicznej znajduje się tutaj.

 

WAŻNE DATY:

  • Od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  • Od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • Od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 
  • 12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
  • Od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Drogi Ósmoklasisto

Drodzy rodzice 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie malborskim będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego.

Nabór rozpoczyna się dnia 15 czerwca 2020 r. przez serwis internetowy www.nabor.pcss.pl

Instrukcja jak złożyć wniosek w formie elektronicznej znajduje się tutaj.

Możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły ponadpodstawowe i dowolną liczbę klas (oddziałów) w tych szkołach. Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, określając swoją hierarchię – na pierwszym miejscu wpisz tę klasę w szkole, w której najbardziej chciałbyś się uczyć

 

Wypełnienie i złożenie podań do szkół  od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. 

Wniosek wypełniasz elektronicznie na podanej wyżej stronie internetowej: www.nabor.pcss.pl, a następnie drukujesz, podpisujesz oraz dajesz do podpisu rodzicom / opiekunom i zanosisz wypełniony wniosek do szkoły pierwszego wyboru.  Do wniosku jeśli jest to niezbędne dołączasz potrzebne oświadczenia lub zaświadczenia.

 

Pamiętaj – szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.

 

Poniżej do pobrania dokumenty rekrutacyjne w formacie MS Word/OpenOffice oraz PDF. Na samym dole strony plik z harmonogramem i terminarzem rekrutacji (dostępny również w formie ulotki).

 

Dokumenty rekrutacyjne składane przez kandydata do klasy I szkoły ponadpodstawowej [dokumenty w formacie MS Word / OpenOffice]:

1. Podanie kandydata

Podanie kandydata 

2. Oświadczenie woli podjęcia nauki

Podanie kandydata 

3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Podanie kandydata 

4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (oświadczenie rodzica kandydata)

Podanie kandydata 

5. Podanie do internatu (jeśli konieczne)

Podanie kandydata 

6. Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Podanie kandydata 

 

Dokumenty rekrutacyjne składane przez kandydata do klasy I szkoły ponadpodstawowej [dokumenty w formacie PDF]:

1. Podanie kandydata (wersja *.doc)

Podanie kandydata 

2. Oświadczenie woli podjęcia nauki

Podanie kandydata 

3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Podanie kandydata 

4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (oświadczenie rodzica kandydata)

Podanie kandydata 

5. Podanie do internatu (jeśli konieczne)

Podanie kandydata 

6. Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Podanie kandydata 

 

Informacje o planowanych klasach pierwszych w ZSP Nr 4

   

rok szkolny 2020/2021

   
                 

l.p.

nazwa szkoły

nazwa zawodu (profilu)

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

liczba oddziałów

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, za które naliczane będą punkty ze świadectwa

planowane języki obce

uwagi

 
 
 

1

IV Liceum Ogólnokształcące

(klasa wojskowa)

język angielski, geografia

1

język polski, matematyka, geografia, język obcy

angielski, niemiecki

 

 

2

(klasa sportowa)

język angielski, język niemiecki, biologia

1

język polski, matematyka, biologia, język obcy

angielski, niemiecki

piłka nożna (dziewczęta i chłopcy)

 

3

Technikum nr 2

technik mechanik

fizyka

0,5

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

angielski, niemiecki

 

 

4

technik mechanik lotniczy

fizyka

0,5

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

angielski, niemiecki

 

 

5

technik elektronik

fizyka

0,5

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

angielski, niemiecki

 

 

6

technik elektryk

fizyka

1

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

angielski, niemiecki

 

 

7

technik pojazdów samochodowych

fizyka

0,5

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

angielski, niemiecki

 

 

8

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1

kucharz

 

1

język polski, matematyka, geografia, język obcy

angielski

 

 

9

fryzjer

 

1

angielski

 

 

10

mechanik pojazdów samochodowych

 

1

angielski

 

 

11

operator obrabiarek skrawających

 

0,5

angielski

 

 

12

wielozawodowa

 

0,5

angielski

 

 

 

Script logo