Egzaminy zawodowe

Komunikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (aktualizacja komunikatu z dnia 11 marca 2020 r.) termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2020 r. ustalony został na dzień 20 marca 2020 r.

Wyniki zdających (formuła 2012) będą udostępnione w wersji elektronicznej za pośrednictwem Serwisu dla ucznia o godzinie 10.00.

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020 będą przekazane szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym KKZ do 31 marca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima został ustalony na dzień 31 marca 2020 r.

 

Informacje szkoły

·         Do dnia 25.03.2020 r. wstęp do szkoły jest ograniczony. Wszystkie sprawy związane z egzaminami załatwiamy droga telefoniczną lub mailową.

·         Wyniki egzaminów można będzie uzyskać poprzez indywidualne konto ucznia i hasło, które każdy otrzymał.

·         W przypadku braku lub zagubienia hasła prosimy o kontakt z Kierownikiem zajęć praktycznych – P. Renatą Zawadzińską,

 

·         Osoby, które będą chciały ponownie przystąpić do egzaminu, deklaracje składają mailowo w formie załącznika.

·         Wzór deklaracji dla ucznia jest do pobrania tutaj.

Script logo