INTERNAT

 • Regulamin internatu

  Zbiór ogólnych zasad obowiązujących w internacie oraz przepisów regulujących jego funkcjonowanie

 • Kryteria przyjęć

  Informacje o kryteriach przyjęć do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

 • Opłaty

  Informacje o opłatach obowiązujących w danym roku szkolnym za pobyt ucznia w internacie

 • Dokumenty

  Zbiór dokumentów

Script logo