Kalendarium 2019-2020

 

30.08.2019 r. godz. 09.00

Zebranie rady pedagogicznej. Organizacja pracy w roku szkolnym 2019/2020.

02.09.2019 r. godz. 09:00

Rozpoczęcie roku szkolnego.

 

Do 06.09.2019 r.

Złożenie deklaracji  przez uczniów  przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020

06.09.2019 r. godz. 16.30

Ślubowanie klas pierwszych. Zebrania z rodzicami klas pierwszych. Powołanie samorządów klasowych i rad klasowych rodziców.

 

Do 09.09.2019 r. godz.09:00

Zebranie przez wychowawców od Rodziców uczniów  klas pierwszych pisemnych deklaracji dotyczących zgody na udział w zajęciach z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie i przekazanie ich  wicedyrektorom.

Do 09.09.2019 r. godz.09:00

Zebranie przez wychowawców od Rodziców uczniów  klas pierwszych pisemnych deklaracji dotyczących zgody uczestnictwa w lekcjach religii i etyki.

Do 10.09.2019 r.

Poinformowanie uczniów oraz rodziców(opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych.

27.09.2019 r.

Złożenie przez uczniów  wstępnych pisemnych deklaracji o przystąpieniu do egzaminu maturalnego.

 

18-19.12.2019 r. godz.16.30

Zebrania z Rodzicami

(wg wcześniej przygotowanego harmonogramu).

23-31.12.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

13.01-26.01.2020 r.

Ferie zimowe.

04.02.2020 r.

Złożenie ostatecznej deklaracji o przystąpieniu do egzaminu maturalnego.

 

22.02.2020 r.

Złożenie deklaracji  przez uczniów  przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020.

27.03.2020 r.

 

Złożenie deklaracji  przez uczniów  przystępujących do poprawkowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020.

09.04-14.04.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

 

08.04.2020 r. godz. 16.00

Poinformowanie uczniów, rodziców(opiekunów prawnych) klas programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych LO i Technikum o przewidywanych ocenach końcoworocznych. Zebrania z Rodzicami.

21-24.04.2020 r.

Egzamin ósmoklasisty

24.04.2020 r. godz. 14.00

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych LO i Technikum. Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły.

04-22.052020 r.

Egzamin maturalny.

 

23.06.2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Sesja czerwiec –lipiec 2020.

26.06.2020 r. godz. 09:00

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

 

26.06.2020 r. godz. 10:00

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia Branżowej Szkoły I st.  oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego (klasa 8 szkoły podstawowej).

 

Script logo