KOMUNIKATY

ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO

Wszystkie osoby wydające i odbierające świadectwa zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego oraz zaleceń MEN i GIS.

Obowiązuje bezwzględne stosowanie maseczek zakrywających usta i nos oraz rękawiczki. Przy wejściu do szkoły każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk z wykorzystaniem środka.

Uczniowie zobowiązani są do stosowania się do regulaminu mundurowego - obowiązuje strój galowy!!!

Można też świadectwo odebrać we wrześniu.

SZCZEGÓŁOWY  HARMONOGRAM  WYDAWANIA  ŚWIADECTW

Informujemy, że z uwagi na istniejące zagrożenie epidemiczne, uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020 nie odbędzie się. Świadectwa wydawana będą przez wychowawców klas w dniu 26.06.2020 r. (piątek) według ściśle określonego harmonogramu i przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny (obowiązkowa dezynfekcja dłoni przy wejściu do szkoły oraz zasłonięte usta i nos).

Harmonogram wydawania świadectw przedstawia się następująco:
------------------------------------------------------------------------------------------
09:00 – uczniowie klas III branżowej szkoły I st. oraz klasy VIII szkoły podstawowej (SMS) (uczniowie kończący szkołę),

10:00 – uczniowie wszystkich klas I liceum ogólnokształcącego,

11:00 – uczniowie wszystkich klas I technikum,

12:00 – uczniowie wszystkich klas I branżowej szkoły I st.,

13:00 – uczniowie klas II liceum ogólnokształcącego oraz klas II technikum,

14:00 – uczniowie klas II branżowej szkoły I st. oraz klas III technikum,

Świadectwa wydawane będą o ściśle wyznaczonych salach w szkole, ich wykaz zostanie opublikowany w terminie późniejszym. Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectwa w dniu 26.06.2020 r. będą mogli to uczynić w terminie późniejszym.

Script logo