Konkurs BHP w Gdańsku - "Bezpiecznie od startu"

Inne » Archiwum » Rok szkolny 2018-2019 » Wydarzyło się... » Sukcesy » Konkurs BHP w Gdańsku - "Bezpiecznie od startu"

Dnia 05.04.2017 r. odbył się w Gdańsku XVII Regionalny Konkurs Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Uczniów z Zakładów Rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. 

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.

W konkursie tym wzięło udział 10 szkół z województwa pomorskiego. Wszyscu uczestnicy konkursu musieli odpowiedzieć na 40 pisemnych pytań z zakresu prawnej ochrony pracy i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Do kolejnego etapu zakwalifikowała się najlepsza 6 uczestników, ale żeby wyłowić zwycięzcę potrzebne były 3 dodatkowe pytania ustne.

Reprezentantami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Malborku były dwie uczennice z klasy II fryzjer: Natalia Wróblewska i Sandra Zaborowska.

Natalia Wróblewska zajęła I miejsce i weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Warszawie w dniu 31.05.2017 r.

Opiekunami dziewcząt z ramienia szkoły były Mariola Karaś – pedagog szkolny i Janina Plata- nauczyciel.