Konsultacje

Konsultacje dla rodziców odbywają się według harmonogramu we wtorki w godzinach 16:30-18:00.

 

Harmonogram konsultacji w roku szkolnym 2019-2020 przedstawia się następująco:

  • 29.10.2019 r.
  • 03.12.2019 r.
  • 17.03.2020 r. - ODWOŁANE !!!
  • 21.04.2020 r.
  • 26.05.2020 r.
Script logo