Projekt e-doświadczenia w fizyce

Inne » Projekt e-doświadczenia w fizyce

 

Projekt „e-Doświadczenia w fizyce”.

 

 

 

W roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu organizowanego przez Politechnikę Gdańską, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, we współpracy z firmą Young Digital Planet SA oraz LCG Malmberg BV o nazwie "e-Doświadczenia w fizyce".

 

Projekt powstał jako odpowiedź na konkurs zamknięty nr 4/POKL/2009 na projekty innowacyjne PO KL, ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Łącznie brało w nim udział 20 szkół  województwa pomorskiego. Projekt trwał dwa lata.

 

W naszej szkole projektem objęta była obecna klasa IV TEL.

 

Tytuł konkursu: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości."
Temat konkursu: "Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy."

 

Projekt "e-Doświadczenia w fizyce" należał do kategorii projektów innowacyjnych testujących.

 

Celem tego typu projektów było wypracowanie nowych rozwiązań oraz włączenie ich do głównego nurtu polityki oświatowej. Projekt testował w wybranych szkołach ponagminazjalnych nowatorskie rozwiązania programowe (polegające na włączeniu do lekcji fizyki tzw. e-doświadczeń).

 

Głównym zadaniem nauczycieli biorących udział w projekcie było wprowadzenie produktu - e-doświadczeń - do lekcji fizyki, oraz sporządzanie krótkich raportów dotyczących reakcji uczniów na tak zmodyfikowane lekcje. Miały one (wraz z innymi działaniami ewaluacyjnymi prowadzonymi przez zewnętrzną firmę) dać odpowiedź na pytanie, jak wprowadzenie e-doświadczeń przekłada się na zainteresowania, wiedzę oraz osiągnięcia uczniów w dziedzinie fizyki. Dodatkowo, nauczyciele brali udział w szkoleniach organizowanych przez Politechnikę Gdańską, a nauczyciele akademiccy przeprowadzali pokazy fizyczne w szkołach.

 

Testowanie odbywało się za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej, która umożliwia zbieranie odpowiednich danych monitorujących.

 

Zadaniem szkoły biorącej udział w projekcie było umożliwienie pracownikom Politechniki Gdańskiej przeprowadzanie pokazów fizycznych w szkole.

 

Dostęp do e-doświadczeń znajduje się na stronie:  http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl

 

 

 

Jan Majka

 

 • Prezentacja e-doświadczeń podczas zajęć w kwietnu 2012 r.
  Prezentacja e-doświadczeń podczas zajęć w kwietnu 2012 r.
 • Uczniowie kl. II TEL M. Piotrowski, A. Witek oraz M. Kwolek pod opieką nauczyciela fizyki zorganizowali pokaz trzech e-doświadczeń.
  Uczniowie kl. II TEL M. Piotrowski, A. Witek oraz M. Kwolek pod opieką nauczyciela fizyki zorganizowali pokaz trzech e-doświadczeń.
 • Uczniowie kl. II TEL prezentują e-doświadczenia: „Kalorymetria”, „Obwody prądu Stałego” oraz „Laboratorium dźwięku”.
  Uczniowie kl. II TEL prezentują e-doświadczenia: „Kalorymetria”, „Obwody prądu Stałego” oraz „Laboratorium dźwięku”.
 • Przedstawienie celów i rezultatów projektu „e-Doświadczenia w fizyce”, kierownik projektu, dr inż. Paweł Syty (czerwiec 2013 r.)
  Przedstawienie celów i rezultatów projektu „e-Doświadczenia w fizyce”, kierownik projektu, dr inż. Paweł Syty (czerwiec 2013 r.)
 • Koło Naukowe Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej prezentuje przygotowane eksperymenty.
  Koło Naukowe Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej prezentuje przygotowane eksperymenty.
 • Eksperymentowanie nie jest wcale takie trudne.
  Eksperymentowanie nie jest wcale takie trudne.
 • Doświadczenie pomaga zrozumieć oraz poznać świat przyrody.
  Doświadczenie pomaga zrozumieć oraz poznać świat przyrody.
 • Połączenie nauki i zabawy w odkrywaniu świata.
  Połączenie nauki i zabawy w odkrywaniu świata.