Rekrutacja 2018-2019

Rok szkolny 2018-2019 » Rekrutacja 2018-2019

Nasza szkoła oferuje uczniom wiele możliwości kształcenia. Opis oferty edukacyjnej przygotowanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku na rok szkolny 2018-2019 znajduje się w ulotce rekrutacyjnej, której poszczególne strony znajdują się na tej stronie oraz jest możliwość pobrania ulotki w formacie PDF (na końcu strony).

 

Stwarzamy możliwość kształcenia się w klasach trzyletniego liceum ogólnokształcącego:

 • klasa policyjna,
 • klasa straży granicznej,
 • klasa pożarnicza,
 • klasa wojskowa.

Poza kształceniem w ramach trzyletniegoliceum ogólnokształcącego w naszej szkole uczniowie mogą zdobywać wiedzę w czteroletnim technikum, w zawodach:

 • technik elektryk,
 • technik elektronik,
 • technik mechanik,
 • technik budownictwa,
 • technik mechanik lotniczy.


Poza kształceniem w liceum i technikum oferujemy uczniom kształcenie w trzyletniej Branżowej Szkole I stopnia. Oferowane tu kierunki kształcenia zależą od potrzeb lokalnego rynku pracy. Wśród obecnie istniejących klas zawodowych mamy klasy o specjalnościach:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik motocyklowy,
 • kucharz,
 • elektronik,
 • klasy wielozawodowe (z różnymi zawodami np.: cukiernik i inne),
 • fryzjer.


Więcej informacji o wybranych kierunkach i zawodach w odpowiednich zakładkach naszej strony internetowej oraz na ulotce rekrutacyjnej na rok szkolny 2018-2019, której poszczególne strony zamieszczamy obok oraz na samym dole strony w formacie PDF.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania już można pobierać z odpowiedniej zakładki naszej strony internetowej, np. tutaj.