Rekrutacja 2020-2021

Poniżej do pobrania dokumenty rekrutacyjne w formacie MS Word/OpenOffice oraz PDF. Na samym dole strony plik z harmonogramem i terminarzem rekrutacji (dostępny również w formie ulotki).

 

Dokumenty rekrutacyjne składane przez kandydata do klasy I szkoły ponadpodstawowej [dokumenty w formacie MS Word / OpenOffice]:

1. Podanie kandydata

Podanie kandydata 

2. Oświadczenie woli podjęcia nauki

Podanie kandydata 

3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Podanie kandydata 

4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (oświadczenie rodzica kandydata)

Podanie kandydata 

5. Podanie do internatu (jeśli konieczne)

Podanie kandydata 

6. Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Podanie kandydata 

 

Dokumenty rekrutacyjne składane przez kandydata do klasy I szkoły ponadpodstawowej [dokumenty w formacie PDF]:

1. Podanie kandydata

Podanie kandydata 

2. Oświadczenie woli podjęcia nauki

Podanie kandydata 

3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Podanie kandydata 

4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (oświadczenie rodzica kandydata)

Podanie kandydata 

5. Podanie do internatu (jeśli konieczne)

Podanie kandydata 

6. Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Podanie kandydata 

 

Informacje o planowanych klasach pierwszych w ZSP Nr 4

   

rok szkolny 2020/2021

   
                 

l.p.

nazwa szkoły

nazwa zawodu (profilu)

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

liczba oddziałów

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, za które naliczane będą punkty ze świadectwa

planowane języki obce

uwagi

 
 
 

1

IV Liceum Ogólnokształcące

(klasa wojskowa)

język angielski, geografia

1

język polski, matematyka, geografia, język obcy

angielski, niemiecki

 

 

2

(klasa sportowa)

język angielski, język niemiecki, biologia

1

język polski, matematyka, biologia, język obcy

angielski, niemiecki

piłka nożna (dziewczęta i chłopcy)

 

3

Technikum nr 2

technik mechanik

fizyka

0,5

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

angielski, niemiecki

 

 

4

technik mechanik lotniczy

fizyka

0,5

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

angielski, niemiecki

 

 

5

technik elektronik

fizyka

0,5

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

angielski, niemiecki

 

 

6

technik elektryk

fizyka

1

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

angielski, niemiecki

 

 

7

technik pojazdów samochodowych

fizyka

0,5

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

angielski, niemiecki

 

 

8

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1

kucharz

 

1

język polski, matematyka, geografia, język obcy

angielski

 

 

9

fryzjer

 

1

angielski

 

 

10

mechanik pojazdów samochodowych

 

1

angielski

 

 

11

operator obrabiarek skrawających

 

0,5

angielski

 

 

12

wielozawodowa

 

0,5

angielski

 

 

 

Script logo