SEKRETARIAT

 • Ochrona danych

  Informacje o funkcji Inspektora Danych Osobowych oraz o RODO

 • STATUT

  Tu znajdziesz pełny tekst Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku.

 • Duplikaty dokumentów

  Informacje o procedurach obowiązujących przy wydawaniu duplikatów dokumentów szkolnych.

 • Promocja szkoły

  Nasza szkoła fajna jest! Zobacz jak nasi uczniowie promują swoją szkołę!

 • Materiały promocyjne

  Wzory emblematów szkolnych, logo szkoły w wersji elektronicznej

 • Zamówienia publiczne

  Informacje o przetargach organizowanych przez naszą placówkę

Script logo