Stypendia pomostowe

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do XVI edycji "Programu Stypendiów Pomostowych" na rok akademicki 2017-18.

 

Program polega na finansowaniu stypendiów studentom pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich - kandydaci podejmujący studia na uczelniach wojskowych jako żołnierze zawodowi.

 

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:

  1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka
  2. są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat
  3. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców (potwierdzone zameldowanie wymagane)
  4. pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lib 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017 r.)
  5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90

 

Roczne stypendium wynosi 5000 zł. Więcej informacji na www.stypendia-pomostowe.pl

Script logo