Technikum nr 2

Szkoła od wielu lat prowadzi kształcenie w atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach technicznych: technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik budownictwa i technik procesów drukowania. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych w szkole, Centrum Edukacji Zawodowej oraz u renomowanych pracodawców. Nauka w technikum jest rozwiązaniem dającym największe możliwości: uzyskane kwalifikacje zawodowe umożliwiają podjęcie pracy bezpośrednio po ukończeniu nauki (tytuł technika - uznawany również za granicą - europass) oraz możliwość studiowania na dowolnej uczelni wyższej (matura jak po liceum).

Obecnie w Polsce zaczyna brakować osób z wykształceniem technicznym, więc absolwent technikum ma większe szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy. Szczególnie polecamy naukę w zawodzie: technik mechanik lotniczy. Uczniowie tej klasy zdobywają kwalifikacje w zakresie obsługi statków powietrznych. Program nauczania realizowany jest przy współpracy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, Instytutu Lotnictwa w Warszawwie, Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.