Terminarz rekrutacji 2019-2020

REKRUTACJA 2019-2020 » Terminarz rekrutacji 2019-2020

Terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej.

od 13.05.2019 r. do 18.06.2019 r.

2

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej (dotyczy kandydatów do klas sportowych)

do 06.06.2019 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej

do 10.06.2019 r.

4

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego (kopie albo oryginały)

od 21.06.2019 r. do 25.06.2019 r.

5

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły przez szkolną komisję rekrutacyjną.

od 13.05.2019 r. do 04.07.2019 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

05.07.2019 r. godz. 10:00

7

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie (dotyczy kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia).

do 08.07.2019 r.

8

1) Potwierdzenie przez rodzica kandydata, albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki (dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).

2) Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (dotyczy kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia).

do 10.07.2019 r. do godziny 14:00

9

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

12.07.2019 r. godz. 12:00

 

Terminarz rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym:

 

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 12.07.2019 r. do 14.08.2018 r.

2

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły przez szkolną komisję rekrutacyjną.

od 12.07.2019 r. do 14.08.2019 r. do godz. 09:00

3

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16.08.2019 r. godz. 10:00

4

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych (dotyczy kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia).

do 21.08.2019 r.

5

1) Potwierdzenie przez rodzica kandydata, albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki (dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego).

2) Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (dotyczy kandydatów do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej).

do 28.08.2019 r. do godziny 14:00

6

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

29.08.2019 r. godz. 14:00

 

 

Informacje o planowanych klasach pierwszych w ZSP Nr 4 - po gimnazjum
l.p. pełna nazwa typu szkoły nazwa zawodu (profilu) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym obowiązkowe zajęcia edukacyjne, za które naliczane będą punkty ze świadectwa gimnazjum planowane języki obce
1 IV Liceum Ogólnokształcące (klasa policyjna) język angielski, wiedza o społeczeństwie język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy angielski, niemiecki
2 IV Liceum Ogólnokształcące (klasa wojskowa) język angielski, geografia język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski, niemiecki
3 IV Liceum Ogólnokształcące (klasa sportowa) język angielski, język niemiecki, biologia język polski, matematyka, biologia, język obcy angielski, niemiecki
4 Technikum nr 2 technik mechanik fizyka, język angielski język polski, matematyka, fizyka, język obcy angielski, niemiecki
5 Technikum nr 2 technik mechanik lotniczy fizyka, język angielski język polski, matematyka, fizyka, język obcy angielski, niemiecki
6 Technikum nr 2 technik elektronik fizyka, język angielski język polski, matematyka, fizyka, język obcy angielski, niemiecki
7 Technikum nr 2 technik elektryk fizyka, język angielski język polski, matematyka, fizyka, język obcy angielski, niemiecki
8 Technikum nr 2 technik budownictwa fizyka, język angielski język polski, matematyka, fizyka, język obcy angielski, niemiecki
9 Technikum nr 2 technik automatyk fizyka, język angielski język polski, matematyka, fizyka, język obcy angielski, niemiecki
10 Branżowa Szkoła I Stopnia kucharz   język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski
11 Branżowa Szkoła I Stopnia fryzjer   język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski
12 Branżowa Szkoła I Stopnia mechanik pojazdów samochodowych   język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski
13 Branżowa Szkoła I Stopnia mechanik motocyklowy   język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski
14 Branżowa Szkoła I Stopnia elektronik   język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski
15 Branżowa Szkoła I Stopnia wielozawodowa   język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski

 

Informacje o planowanych klasach pierwszych w ZSP Nr 4 - po szkole podstawowej
l.p. pełna nazwa typu szkoły nazwa zawodu (profilu) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym obowiązkowe zajęcia edukacyjne, za które naliczane będą punkty ze świadectwa gimnazjum planowane języki obce
1 IV Liceum Ogólnokształcące (klasa policyjna) język angielski, wiedza o społeczeństwie język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy angielski, niemiecki
2 IV Liceum Ogólnokształcące (klasa wojskowa) język angielski, geografia język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski, niemiecki
3 IV Liceum Ogólnokształcące (klasa sportowa) język angielski, język niemiecki, biologia język polski, matematyka, biologia, język obcy angielski, niemiecki
4 Technikum nr 2 technik mechanik fizyka język polski, matematyka, fizyka, język obcy angielski, niemiecki
5 Technikum nr 2 technik mechanik lotniczy fizyka język polski, matematyka, fizyka, język obcy angielski, niemiecki
6 Technikum nr 2 technik elektronik fizyka język polski, matematyka, fizyka, język obcy angielski, niemiecki
7 Technikum nr 2 technik elektryk fizyka język polski, matematyka, fizyka, język obcy angielski, niemiecki
8 Technikum nr 2 technik budownictwa fizyka język polski, matematyka, fizyka, język obcy angielski, niemiecki
9 Technikum nr 2 technik automatyk fizyka język polski, matematyka, fizyka, język obcy angielski, niemiecki
10 Branżowa Szkoła I Stopnia kucharz   język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski
11 Branżowa Szkoła I Stopnia fryzjer   język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski
12 Branżowa Szkoła I Stopnia mechanik pojazdów samochodowych   język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski
13 Branżowa Szkoła I Stopnia mechanik motocyklowy   język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski
14 Branżowa Szkoła I Stopnia elektronik   język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski
15 Branżowa Szkoła I Stopnia wielozawodowa   język polski, matematyka, geografia, język obcy angielski

 

Drogi Gimnazjalisto i Ósmoklasisto!

Drodzy Rodzice!

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w powiecie malborskim będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego.

Nabór rozpoczyna się dnia 13 maja 2019 r. Serwis internetowy: www.nabor.pcss.pl

 

Możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły ponadpodstawowe i dowolną liczbę klas (oddziałów) w tych szkołach. Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, określając hierarchię - na pierwszym miejscu wpisz tę klasę w szkole, w której najbardziej chciałbyś się uczyć.

 

Wypełnienie i złożenie podania do szkoły ponadpodstawowej od dnia 13. maja do 18. czerwca 2019 r.

 

Wniosek wypełniasz elektronicznie na w/w stronie internetowej, a następnie drukujesz, podpisujesz oraz dajesz do podpisu rodzicom/opiekunom prawnym i zanosisz wypełniony wniosek do szkoły pierwszego wyboru. Do wniosku jeśli jest to niezbędne dołączasz potrzebne oświadczenia lub zaświadczenia.

 

Pamiętaj - szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej!