WAŻNE - Ubezpieczenie ucznia

Szanowni Państwo!

Drodzy Rodzice!

 

W związku ze zmianami jakie zaszły w ostatnim czasie od tego roku szkolnego (2019-2020) obowiązek ubezpieczenia dziecka dalej spoczywa na rodzicach / prawnych opiekunach dziecka. Zasadniczą różnicą w stosunku do lat poprzednich jest fakt, że obecnie szkoła nie jest pośrednikiem w zawieraniu umowy ubezpieczenia pomiędzy rodzicem / prawnym opiekunem dziecka a firmą ubezpieczeniową. Szkoła może jedynie zaprezentować lub udostępnić oferty firm ubezpieczeniowych, sama jednak (w osobach wychowawców lub innych nauczycieli) nie zbiera pieniędzy na wykupienie ubezpieczenia. Aktualne przepisy zobowiązują rodziców / prawnych opiekunów do samodzielnego ubezpieczenia własnego dziecka oraz złożenie odpowiedniego oświadczenia w szkole.

Poniżej znajdą Państwo oferty jakie wpłynęły do naszej szkoły. Decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej podejmujecie Państwo indywidualnie.

Script logo