Zajęcia na PG

Wyjazd uczniów ZSP 4 w Malborku na zajęcia laboratoryjne –
Politechnika Gdańska - Wydział Mechaniczny - 2019 r.

Dnia 27 listopada 2019 r. grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Do zajęć na uczelni wytypowano uczniów z klas 4 i 3 technikum elektronicznego oraz klasy 3 szkoły wielozawodowej o specjalności elektronicznej. Opiekunami młodzieży byli nauczyciele przedmiotów zawodowych: Jerzy Przybyś i dr inż. Tomasz Olkowski.

Zajęcia laboratoryjne, w których wzięli udział nasi uczniowie, prowadzono w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania na Wydziale Mechanicznym PG i dotyczyły obsługi i programowania urządzeń wykorzystywanych w nowoczesnych metodach spajania materiałów metalowych. Ogólnej prezentacji laboratorium dokonał kierownik Katedry dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, który omówił możliwości technologiczne laboratorium oraz przedstawił zasady korzystania z maszyn i urządzeń.

Następnie zaprezentowano młodzieży działanie  robota spawalniczego. Zajęcia prowadził dr inż. Michał Landowski, który zapoznał uczniów szczegółowo z obsługą i sposobem programowania urządzenia. Po wstępie teoretycznym prowadzący uruchomił urządzenie i przeprowadził kilka prób spajania różnych materiałów, dokonując jednocześnie zmian parametrów ustawienia robota spawalniczego. W wyniku pojawiania się wielu zmiennych, wystąpiły różnice w jakości wykonywanych spawów, co mogli zaobserwować uczniowie.

Po zakończeniu prezentacji, prowadzący laboratoria typował uczestników spotkania celem samodzielnej obsługi robota spawalniczego. Na kolejnym stanowisku zaprezentowano uczniom możliwości spawania laserowego. Prowadzący laboratoria omówił i przedstawił szczegółowo sposób programowania urządzenia wykorzystującego wiązkę lasera do łączenia ze sobą elementów metalowych.

 

Script logo