Zajęcia na PWSZ w Elblągu

Wyjazd uczniów ZSP 4 w Malborku na zajęcia laboratoryjne –
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu - 2019 r.

 

Dnia 22 listopada 2019 r. grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Do zajęć na uczelni wytypowano uczniów z klas 4 i 3 technikum elektronicznego oraz klasy 3 szkoły wielozawodowej o specjalności elektronicznej. Opiekunami młodzieży byli nauczyciele przedmiotów zawodowych: Stanisław Werschner i dr inż. Tomasz Olkowski.

Zajęcia laboratoryjne, w których wzięli udział nasi uczniowie, prowadzono w pracowniach elektrycznych i elektronicznych PWSZ w Elblągu. Ogólnej prezentacji uczelni dokonał dyrektor Instytutu Politechnicznego dr inż. Jarosław Niedojadło, który omówił kierunki kształcenia i możliwości zdobycia zawodu po ukończeniu Instytutu. Następnie zaproszono młodzież do uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych, na których zaprezentowano metody pomiarowe wielkości elektrycznych. Zajęcia prowadził dr inż. Tomasz Samotyjak, który omówił zasady działania urządzeń pomiarowych oraz wraz z uczniami dokonywał pomiarów. Kolejne laboratorium poświęcone było układom elektrycznym i elektronicznym w samochodach osobowych, gdzie prowadzący udzielał wskazówek odnośnie prawidłowego podłączania elementów układów. Po zakończeniu prezentacji, prowadzący laboratoria typował uczestników spotkania celem samodzielnego podłączenia wybranego układu elektrycznego w modelu samochodu osobowego będącego na wyposażeniu pracowni.

Na następnym stanowisku uczniowie poznali możliwości sterowania elektronicznego na przykładzie silnika elektrycznego stosowanego jako napęd windy osobowej.

Script logo