Zajęcia na strzelnicy

W dniu 28. 11. 2019 r. uczniowie klasy 3 LOb ( klasa wojskowa ) w czasie zajęć lekcyjnych            na strzelnicy ,, TROFEUM” w Malborku odbyli strzelanie amunicją ostrą z broni kbks, kbkak ( kałasznikow ) oraz broni gładkolufowej.

 

W dniu 12. 12. 2019 r. uczniowie klasy 3 LOb  zostali poddani sprawdzianowi okresowemu  na zakończenie I półrocza ostatniej klasy z przedmiotu EDUKACJA WOJSKOWA.

W czasie sprawdzianu obejmującego wiedzę teoretyczną i praktyczną uczniowie wykazali się dużą wiedzą i osiągnęli oceny w większości bardzo dobre i dobre.

Komisję w czasie egzaminu stanowili oficerowie z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego             w Malborku, WKU Malbork oraz nauczyciele ZSP nr 4 w Malborku uczący przedmiotu EDUKACJA WOJSKOWA.

Script logo