82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Informacja dla rodziców klas pierwszych

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

Informacja dla rodziców klas pierwszych

Informacja dla Rodziców uczniów klas pierwszych.

MUNDUR SZKOLNY – W szkole obowiązuje Regulamin mundurowy. Zakupu munduru zgodnego z regulaminem dokonują Rodzice ucznia klasy pierwszej na własny koszt.

1. Umundurowanie galowe ucznia stanowi :

a) garnitur granatowy lub czarny jednolity z naszytymi na klapach marynarki

i prawym rękawie emblematami odpowiedniego typu szkoły.

b) koszula koloru białego,

c) krawat jednolity w kolorze czarnym lub granatowym.

2. Umundurowanie galowe uczennicy stanowi:

a) kostium lub garnitur granatowy lub czarny jednolity z naszytymi na klapach marynarki i prawym rękawie emblematami odpowiedniego typu szkoły,

b) koszula koloru białego,

c) krawat jednolity w kolorze czarnym lub granatowym.

3. Umundurowanie codzienne ucznia stanowi:

a) garnitur granatowy lub czarny jednolity z naszytymi na klapach marynarki i  prawym rękawie emblematami odpowiedniego typu szkoły lub marynarki  munduru galowego i długich spodni o klasycznym kroju koloru ciemnego (nie dopuszcza spodni dresowych, krótkich, jeansów jasnych i spodni z dziurami),

b) koszula jednolita koloru niebieskiego, granatowego, błękitnego lub białego,

c) krawat jednolity w kolorze czarnym lub granatowym.

4. Umundurowanie codzienne uczennicy stanowi:

a) kostium lub garnitur granatowy lub czarny jednolity z naszytymi na klapach marynarki i  prawym rękawie emblematami odpowiedniego typu szkoły lub marynarki  munduru galowego i długich spodni o klasycznym kroju lub spódnicy koloru ciemnego (nie dopuszcza spodni dresowych, krótkich, jeansów jasnych i spodni z dziurami),

b) koszula jednolita koloru niebieskiego, granatowego, błękitnego lub białego,

c) krawat jednolity w kolorze czarnym lub granatowym.

Uczniowie klasy wojskowej uczęszczają do szkoły w mundurach zgodnych z regulaminem. Podczas zajęć wojskowych korzystają z mundurów i sprzętu, który będzie zakupiony z dotacji MON. Dodatkowe uwagi dotyczące regulaminu mundurowego zostaną przekazane  podczas pierwszych zebrań z Rodzicami.

Dystrybucji emblematów odpowiedniego typu szkoły dokonają wychowawcy klas pierwszych  po uprzednim zebraniu pieniędzy od uczniów na początku września. Koszt emblematów(komplet):

BS I st. – 10 zł.

T i LO – 30 zł.

PODRĘCZNIKI. Aktualny wykaz podręczników dostępny jest  na stronie internetowej szkoły. Link: http://zsp4.malbork.pl/?poodreczniki-2020-2021

Podręczniki do języków obcych  po rozpoznaniu poziomu umiejętności językowych – na początku września 2020 r.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY. Informacja na temat dostępu do dziennika elektronicznego zostanie przekazana Rodzicom podczas pierwszych zebrań, które odbędą się w dniach 3-4.09. 2020 r. o godz. 16.00.

Do korzystania z dziennika niezbędne jest posiadanie przez Rodziców adresu poczty elektronicznej. Adres ten należy podać wychowawcy klasy.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE UCZNIÓW BS I st. Młodociani pracownicy, którzy realizować będą zajęcia praktyczne u pracodawców, zobowiązani są dostarczyć do szkoły do początku września umowy o pracę.

BADANIA LEKARSKIE. Uczniowie klas technikum i BS I st.(którzy nie są młodocianymi pracownikami) odbierają skierowania na badania lekarskie w sekretariacie szkoły. Badania należy przeprowadzić w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 25 września 2020 r.

DEKLARACJE. udziału w zajęciach z religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie składają Rodzice do dnia 04.09.2020 r. (można tego dokonać podczas pierwszego zebrania z wychowawcą klasy)

ZWOLNIENIA. Uczeń, który otrzymał zaświadczenie lekarskie  o przeciwskazaniach do wykonywania ćwiczeń  na zajęciach wychowania fizycznego, zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia takiego dokumentu dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły na jego podstawie zwalnia ucznia z wykonywania tych ćwiczeń.

UBEZPIECZENIE. Rodzice otrzymają linki do ofert ubezpieczeniowych przygotowanych dla uczniów na początku września 2020 r. Rodzice powinni ubezpieczyć swoje dziecko indywidualnie.

KONTAKT RODZICÓW ZE SZKOŁĄ:

Wykaz terminów konsultacji będzie podany we wrześniu 2020 r.

Strona internetowa szkoły: www.zsp4.malbork.pl Telefon do sekretariatu: 55 6473434, 55 6473439