82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4[at]zsp4.malbork.pl

Dla rodzica – zdalne nauczanie od 26.10.2020 r.

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

Dla rodzica – zdalne nauczanie od 26.10.2020 r.

Informacja dla rodziców i uczniów dotycząca organizacji zdalnego nauczania od 26.10.2020 r.

1. Informujemy, że uczniowie oddziałów, które zostaną wysłane na nauczanie zdalne od 26.10.2020 r. mają obowiązek uczestniczyć w nich w czasie rzeczywistym.

Przypominamy jednocześnie, że wykaz oddziałów, które w kolejnym tygodniu będą realizowały zajęcia w trybie zdalnym, będzie publikowany w każdy czwartek.

2. W przypadku lekcji realizowanych w trybie zdalnego nauczania uczniowie będą zobowiązani niezwłocznie potwierdzić swoją obecność na lekcji poprzez odebranie/odczytanie wiadomości (np. o treści „Sprawdzam obecność na lekcji …”), którą nauczyciel prowadzący lekcję wyśle na jej początku poprzez dziennik elektroniczny. Na tą wiadomość uczeń nie odpisuje – potwierdzeniem jest jej odczytanie – dla nauczyciela będzie to widoczne. Brak odczytania jej będzie traktowany jako nieobecność ucznia na zajęciach.

3. W sytuacji, gdy uczeń z różnych powodów (np. brak dostępu do komputera, internetu itp.) nie jest w stanie uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, zobowiązany jest do przybycia do szkoły. Będzie brał udział w lekcjach zgodnie z planem lekcji.