82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Nabór – kurs „Proces montażu obwodów drukowanych”

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

Nabór – kurs „Proces montażu obwodów drukowanych”

nr wniosku: RPPM.03.03.01-22-0022/16                                        Malbork, dnia 02.05.2022r.

Tytuł: Zostań ZAWODOWCEM

Działanie: 3.3 Edukacja Zawodowa

Poddziałanie: 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej

OGŁOSZENIE O NABORZE

na kurs „Proces montażu obwodów drukowanych”.

Branża kluczowa w której uczeń się kształci

ICT i elektronika
ZSP 4
Technik elektronik
Technik awionik
Elektronik

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie „Proces montażu obwodów drukowanych” proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie 02-13.05.2022 r. w sekretariacie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku  w godzinach 8.00 – 14.30. Formularze dostępne są w sekretariacie  Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku i na stronie internetowej szkoły.

Lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu 16.05.2022 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych formularzy – kurs przewidziany jest dla 15 osób .