82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Nabór – zajęcia na Politechnice

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

Nabór – zajęcia na Politechnice

nr wniosku: RPPM.03.03.01-22-0022/16                                        Malbork, dnia 13.05.2022r.

Tytuł: Zostań ZAWODOWCEM

Działanie: 3.3 Edukacja Zawodowa

Poddziałanie: 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej

OGŁOSZENIE O NABORZE

na zajęcia laboratoryjne na Politechnice Gdańskiej

w dniu 26.05.2022

Branża kluczowa w której uczeń się kształci

Transport, logistyka i motoryzacja  
ZSP 4
Technik mechanik
Technik mechanik lotniczy
Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Mechanik – monter maszyn  i urządzeń

Osoby zainteresowane wzięciem udziałem w  zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Gdańskiej proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie 13.05-20.05.2022 r. w sekretariacie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku  w godzinach 8.00 – 15.00. Formularze dostępne są w sekretariacie  Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku i na stronie internatowej szkoły.

Lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu 23.05.2022 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych formularzy – zajęcia przewidziane są dla około 25 osób .