Tydzień Bibliotek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku

     W ramach Tygodnia Bibliotek (8 – 15 Maja 2022 r.) młodzież miała okazję wziąć udział w kreatywnych zajęciach pt. Blackout Poetry. Nazwę zabawy można tłumaczyć jako „poezja negatywna” lub „poezja zaciemnienia”.  Technika tworzenia dzieła polega na wykorzystaniu cudzego tekstu (stron starych książek, gazet) i zaznaczenie w nim słów, które stają się podstawą nowej wypowiedzi poetyckiej.  Pozostałą część zapisu należy wykreślić lub zamalować.

W akcji uczestniczyli uczniowie klas: 1K, 2K, 2Fa, 2Mps. Efekty poszukiwania ich poezji wśród słów innego autora można obejrzeć na tablicy w holu szkoły.

    Dodatkowo biblioteka przygotowała quiz, w którym młodzież ma możliwość sprawdzenia swojej  wiedzy o lekturach i innych popularnych utworach literackich. Pod pytaniami umieszczone są odpowiedzi, które na pewno potwierdzą św ietną znajomość klasyki literatury.

Zapraszamy do zabawy z literaturą!

Nauczyciele Bibliotekarze

Add a Comment