Wyniki testów sprawnościowych do klas pierwszych

Poniżej przedstawiamy wyniki testów sprawnościowych do klas pierwszych (wojskowej, służb mundurowych):

Poniżej prezentujemy wyniki testów sprawnościowych do klasy pierwszej (sportowej):