82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Szansa na udział w grancie informatycznym

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

Szansa na udział w grancie informatycznym

Informacja poniższa przeznaczona jest dla uczniów klas technikum, liceum oraz branżowej szkoły I stopnia.

W nawiązaniu do informacji przekazanych uczniom w ciągu minionego roku szkolnego, które dotyczyły możliwości udziału w dodatkowych zajęciach informatycznych od września / października 2022 pragnę poinformować, że osoby chętne do uczestnictwa proszone są o przesłanie wiadomości e-mail ze szkolnej uczniowskiej skrzynki pocztowej [imie.nazwisko@zsp4malborkpl.onmicrosoft.com] na mój szkolny adres e-mail: sebastian.grabowski@zsp4.malbork.pl informacji zawierającej następujące informacje:

 1. TEMAT WIADOMOŚCI: [GRANT INFORMATYCZNY] Zgłoszenie chęci udziału
 2. TREŚĆ WIADOMOŚCI:
  1. Zgłaszam chęć udziału w dodatkowych zajęciach z informatyki
  2. Dane ucznia:
   1. Imię, nazwisko ucznia
   2. Klasa do której uczeń uczęszcza [dotyczy uczniów klas 2-4 LO/T/BS]
   3. E-mail szkolny oraz e-mail poza szkolny do kontaktu
   4. Telefon do kontaktu
   5. E-mail i telefon do rodzica/ów
   6. Wykaz ocen semestralnych i końcowych z informatyki z poprzednich lat nauki [nie podawać ocen ze szkoły podstawowej!!!]
  3. Uzasadnienie / określenie swojej motywacji do udziału w zajęciach
  4. WIADOMOŚCI SPOZA POCZTY SZKOLNEJ NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE!!!
  5. ZGŁOSZENIA DO DNIA 31 sierpnia 2022 r.

Na chwilę obecną zgłoszenie w postępowaniu konkursowym o grant dla planowanych zajęć prowadzonych przez pana Sebastiana Grabowskiego uzyskało pozytywną opinię jury konkursowego, co w rzeczywistości oznacza, iż zajęcia dodatkowe na 95% będą uruchomione. Liczba miejsc: od 8 do 15 osób.

W przypadku, gdy ilość zgłoszeń uczniów przekroczy ilość stanowisk komputerowych w pracowni [15 stanowisk] pod uwagę będą brane dodatkowe kryteria kwalifikacji uczestników:

 1. Kolejność zgłoszeń [kryterium główne]
 2. Oceny końcowe z informatyki [pierwsze kryterium uzupełniające]
 3. Uzasadnienie chęci udziału w zajęciach [drugie kryterium uzupełniające]

INFORMACJA Z WNIOSKU GRANTOWEGO

Metodyka zachęcania uczniów – dziewcząt i chłopców:

Motywacja wewnętrzna i zewnętrza u uczniów związana z ich zainteresowaniami i planami na przyszłość będzie czynnikiem zachęcającym do udziału w Kole Programistycznym. W szkole mamy klasy technikum o profilu: mechanicznym, elektrycznym, elektronicznym, lotniczym, budowlanym, samochodowym oraz liceum wojskowe i mundurowe a także sportowe. W związku z tym w pierwszej kolejności oferta będzie skierowana do tych uczniów klas technikalnych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania w zakresie programowania. Następnie do innych osób zainteresowanych twórczym rozwiązywaniem problemów. Promocja kółka odbędzie się za pomocą dziennika elektronicznego VULCAN, platformy Microsoft Teams, strony szkoły, szkolnego FB, podczas lekcji informatyki oraz akcji plakatowej. Uczennice i uczniowie zainteresowani tematyką będą mogli poprzez rozwijanie swoich zainteresowań przygotować się do realizacji zadań w wyuczonym zawodzie z wykorzystaniem procesów automatycznych sterowanych cyfrowo.

Koncepcja pracy:

Podczas zajęć zaprezentuję informacje na temat zawodów związanych z programowaniem oraz przedstawię możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Chciałbym, aby uczestnicy proponowali własne pomysły, które będziemy wspólnymi siłami realizować. Zajęcia rozpoczną się od zabawy robotami, które w ramach grantu chciałbym zakupić, m.in. OZOBOTY. Będzie to wstęp do zapoznania uczniów z myśleniem komputacyjnym i kompetencjami cyfrowymi. Przypomnimy sobie czym jest algorytm, jakie są sposoby zapisu algorytmów. Zajęcia praktyczne umożliwią zrozumienie tego zagadnienia. Do nauki algorytmów posłużą zarówno problemy z życia codziennego. Na podstawie m.in. wypracowanych algorytmów uczniowie zaczną tworzyć programy. Zaczniemy od podstaw języka Python. Ułatwi to znacznie naukę programowania. Początkowe zadania będą proste, zgodnie z zasadą stopniowania trudności, będziemy przechodzić do zadań bardziej złożonych. Chciałbym w przyszłości zaopatrzyć pracownię w roboty Photon i włączyć je do nauki – programowania w języku Python. Dzięki programowaniu robotów uczniowie będą widzieli efekty swojej pracy. Z doświadczenia wiem, że chętniej wykonują zadania, których „efekty” są dla nich od razu widoczne i to jeszcze w sposób atrakcyjny, czyli np. wykonujący ich polecenia robot. Umożliwi to też łatwiejszą możliwość wyszukania błędów w programie (szczególnie w Phyton). Planuję zakup płytek micro:bit (sterowanie diodami) oraz zestawów ARDUINO. Te ostatnie pozwolą z czasem przejść do kolejnego języka programowania. Podczas zajęć koła programistycznego chciałbym wykorzystać następujące metody:

a) warsztatową (doświadczenie, refleksja, teoria, praktyka);
b) aktywizującą z wykorzystaniem narzędzi TIK;
c) problemową, której założeniem jest rozwiązanie danego problemu;
d) projektową, która pobudza do aktywności i zaangażowania.

Planuję z moimi uczniami wziąć udział w konkursach ogólnopolskich, np. z zakresu innowacji technicznych.