82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

na rok szkolny  2022/2023

MUNDURY

 W szkole obowiązuje Regulamin mundurowy. Zakupu munduru zgodnego z regulaminem dokonują Rodzice ucznia  na własny koszt. Dystrybucji emblematów odpowiedniego typu szkoły dokonają wychowawcy klas pierwszych  po uprzednim zebraniu pieniędzy od uczniów na początku września 2022 r.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

 W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny firmy Vulcan. Rodzice i uczniowie otrzymają dostęp do dziennika na początku września 2022 r. Do korzystania z dziennika niezbędne jest posiadanie przez Rodziców adresu poczty elektronicznejAdres ten należy podać wychowawcy klasy.

PODRĘCZNIKI

Wykaz podręczników dla wszystkich klas znajduje się na stronie internetowej szkoły.

INFORMACJA O UBEZPIECZENIACH

Propozycje i oferty firm ubezpieczeniowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły na przełomie sierpnia i września 2022 r. Rodzice samodzielnie dokonują wyboru ubezpieczenia.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE UCZNIÓW Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 

Młodociani pracownicy, którzy realizować będą zajęcia praktyczne u pracodawców, zobowiązani są dostarczyć do szkoły do początku września umowy o pracę.

BADANIA LEKARSKIE.

Uczniowie klas technikum i BS I st.(którzy nie są młodocianymi pracownikami)  będą mieli badania lekarskie na początku września 2022 r. 

KONTAKT RODZICÓW ZE SZKOŁĄ

  • zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych odbędą się 02.09.2022 r. o godz. 16.00.
  • konsultacje dla Rodziców. Terminy zostaną podane we wrześniu 2022 r.
  • dziennik elektroniczny
  • strona internetowa szkoły: www.zsp4.malbork.pl
  • telefon do sekretariatu: 55 647 34 34, 55 647 34 39
  • poczta e-mail: zsp4@zsp4.malbork.pl

DEKLARACJE. udziału w zajęciach z religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie składają Rodzice do dnia 02.09.2022 r. (można tego dokonać podczas pierwszego zebrania z wychowawcą klasy).