82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Wizyta uczniów ZST w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Created with Sketch.

Wizyta uczniów ZST w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Dnia 29 listopada 2022 r. grupa uczniów Zespołu Szkół Technicznych
w Malborku uczestniczyła w dedykowanym wykładzie oraz zajęciach laboratoryjnych prowadzonych w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Do zajęć na uczelni wytypowano uczniów z klasy  4TGm i 4TPm o kierunku technik mechanik i technik mechanik lotniczy. Opiekunami młodzieży z ramienia ZST byli nauczyciele: Natalia Pałucka i Tomasz Olkowski. Natomiast osobami, które zorganizowały udział uczniów w zajęciach ze strony ANS w Elblągu byli: dr Agata Rychter – dyrektor Instytutu Politechnicznego oraz Dariusz Trzciński – Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą ANS w Elblągu.       Wstępem do rozpoczęcia udziału w laboratoriach był wykład prof. Jerzego Łabanowskiego „Wprowadzenie do materiałoznawstwa”. Podczas prelekcji uczniom przedstawiono podstawowe zależności, które decydują o właściwościach metalowych materiałów konstrukcyjnych.

Następnie uczniowie udali się na zajęcia laboratoryjne gdzie zapoznali się z metodami obróbki cieplnej stopów żelaza i praktycznym wykorzystaniem omawianych procesów.
W kolejnej pracowni młodzieży zaprezentowano metody pomiaru twardości materiałów metalowych oraz obserwacje zgładów na mikroskopach metalograficznych.

     Na zakończenie wizyty uczniowie udali się do laboratoriów realizowanych na kierunku studiów budownictwo. Prowadzący zajęcia dr inż. Bartłomiej Brzeziński zapoznał uczestników z możliwościami badań materiałów budowlanych, które oferuje uczelnia podczas studiów.