Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Dwoje uczniów ZST Malbork odebrało stypendia Prezesa Rady Ministrów

Aż 309 uczniów z województwa pomorskiego zostało zaproszonych na uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023, które odbyło się 30 listopada w Sali Teatralnej Uniwersytetu Gdańskiego. W gronie najzdolniejszych uczniów naszego województwa nie zabrakło uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Malborku. Amelia Dembicka z klasy 2LOw oraz Igor Lipski z klasy 4TPe zostali uhonorowani tym wyjątkowym wyróżnieniem za swoje osiągnięcia z ubiegłego roku. Dyplomy przygotowane przez kancelarię Prezesa Rady Ministrów, a podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego, wręczała Pomorska Kurator Oświaty, Małgorzata Bielang. W swoim przemówieniu wstępnym pani kurator podkreśliła wagę tego wyróżnienia, doceniła wkład pracy jaki uczniowie muszą włożyć by być najlepszymi w swoich szkołach. Przedstawiła także zasady przyznawania rocznego stypendium. Przypomnijmy, iż stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Warto podkreślić, że Igor Lipski ze średnią ocen 5,46 jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów już po raz trzeci, zaś Amelia Dembicka, która w  klasie pierwszej uzyskała średnią ocen 5,33, miała zaszczyt otrzymać to stypendium po raz pierwszy. Gratulujemy serdecznie naszym uczniom!