Planowana zmiana planu lekcji

Informujemy, że niebawem nastąpi zmiana planu lekcji. Pierwsza nastąpi od 19.12.2022 r. i będzie obowiązywała tylko przez jeden tydzień. Od stycznia 2023 r. wdrożona zostanie kolejna, która obowiązywała będzie przez dłuższy czas. Robocza wersja planu została zamieszczona do wglądu poniżej. Do końca bieżącego tygodnia można zgłaszać ewentualne postulaty zmian. Należy je przesyłać poprzez e-dziennik do wicedyrektora Waldemara Miszkiewicza.