Dzień z Heroes of Might and Magic 3

W związku z ilością zgłoszeń do turnieju HOMM3 planowany turniej zmienia swoją formę. Uczniowie ZST mogą jeszcze wysyłać zgłoszenia indywidualnie na adres e-mail: homm3@zsp4.malbork.pl do dnia 17 lutego 2023 r.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię ucznia oraz klasę.

Organizacja gier zależna będzie od ilości zgłoszonych graczy. Jeśli będzie taka potrzeba rozegrane zostaną najpierw gry w grupach – awansuje najlepsza dwójka graczy, a następnie rozgrywki pucharowe – przegrany odpada.

Patronat medialny: