82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

22 lutego 2023 roku – Dzień Ofiar Przestępstw. Wsparcie dla ofiar.

Created with Sketch.

22 lutego 2023 roku – Dzień Ofiar Przestępstw. Wsparcie dla ofiar.

Dzień 22 lutego obchodzony jest w Polsce jako Dzień Ofiar Przestępstw.
Wspieranie osób pokrzywdzonych, zwrócenie szczególnej uwagi na ich
potrzeby oraz prawa jest najważniejszym celem tego dnia. W dniu
dzisiejszym w siedzibie Państwowej Komisji oferowane jest w godzinach
od 10.00-18.00 dyżur telefoniczny prawnika i psychologa.
Prawnik będzie dyżurował pod numerem tel.: 533-648-227.
Psycholog będzie dyżurował pod numerem tel.: 533-652-418.
Telefoniczna, a więc anonimowa, rozmowa ze specjalistą może być
pierwszym krokiem na drodze rozwiązywania problemów wynikających z
doświadczenia tego rodzaju przemocy. Może stać się impulsem do
działania na drodze prawnej lub szukania głębszej pomocy
psychologicznej.

Dzień 22 lutego obchodzony jest w Polsce, na mocy ustawy Sejmu z 2003 r.
jako Dzień Ofiar Przestępstw. Celem tej inicjatywy jest wspieranie osób
pokrzywdzonych przestępstwami, zwrócenie szczególnej uwagi na ich
potrzeby i prawa. Państwowa Komisja pragnie się włączyć, podkreślając w
ten sposób ważność zapewnienia koniecznej pomocy osobom
skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w dzieciństwie, które często
przez całe życie ponoszą tego bolesne konsekwencje.

Specjaliści będą również mieli swoje dyżury w Państwowej Komisji w
dniu 23 lutego br. W tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Wali z
Depresją. Dyżury odbędą się w godzinach od 10.00-16.00

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia.