Zajęcia w 22 BLT w Malborku

W dniu 23.02.2023 oraz 02.03.2023 r. w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego odbyły się zajęcia praktyczne dla uczniów klas 1, 2, 3 Oddział  Przygotowania Wojskowego oraz klasy 4-tej Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Uczniowie klasy 4 zdawali końcowy egzamin praktyczny z przedmiotu Edukacja Wojskowa.

Pozostali uczniowie klas 1, 2, 3 OPW uczyli się oraz doskonalili umiejętności z zakresu musztry, strzelania, OPBMR, ładowania amunicją magazynków, rozkładania i składania broni oraz walki wręcz (samoobrona).