82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Ważne komunikaty – listy kandydatów

Created with Sketch.

Ważne komunikaty – listy kandydatów

Listy kandydatów

Informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych typów szkół i oddziałów (zawodów) zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w szkole w dniu 19 lipca 2023 r. (środa) o godzinie 12:00.

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć do szkoły, do której zostali przypisani, oryginały świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie do 26 lipca 2023 r. Ich brak spowoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych.

Ostateczne listy kandydatów przyjętych do poszczególnych szkół i oddziałów zostaną opublikowane w szkole w dniu 27 lipca 2023 r. (czwartek) do godziny 14:00. Warunkiem uczestniczenia w rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 (wszystkie klasy – zawody) jest dostarczenie do szkoły zaświadczenia o posiadaniu od 01.09.2023 r. praktyki zawodowej (zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zatrudnienia młodocianego pracownika albo zaświadczenie z Centrum Edukacji Zawodowej o przyjęciu na zajęcia praktyczne). Kandydaci, którzy nie przedłożyli takich zaświadczeń, nie znajdą się na listach osób zakwalifikowanych.

Strój szkolny ucznia ZST

Strój galowy ucznia:

 • marynarka w kolorze granatowym lub czarnym, jednolita, z naszytymi na jej klapach i prawym rękawie emblematami w zależności od typu szkoły do jakiej uczeń uczęszcza; długie jednolite spodnie granatowe lub czarne o klasycznym kroju.
 • koszula w kolorze białym;
 • krawat jednolity w kolorze czarnym lub granatowym.

Strój galowy uczennicy:

 • marynarka w kolorze granatowym lub czarnym, jednolita, z naszytymi na klapach i prawym rękawie emblematami w zależności od typu szkoły do jakiej uczennica uczęszcza; spódnica lub długie jednolite spodnie granatowe lub czarne o klasycznym kroju.
 • koszula w kolorze białym;
 • krawat jednolity w kolorze czarnym lub granatowym.

Strój codzienny ucznia:

 • marynarka w kolorze granatowym lub czarnym, jednolita, z naszytymi na jej klapach i prawym rękawie emblematami w zależności od typu szkoły do jakiej uczeń uczęszcza; długie jednolite spodnie granatowe lub czarne o klasycznym kroju.
 • koszula jednolita w kolorze niebieskim, granatowym lub białym;
 • krawat jednolity w kolorze czarnym lub granatowym.

Strój codzienny uczennicy:

 • marynarka w kolorze granatowym lub czarnym, jednolita, z naszytymi na klapach i prawym rękawie emblematami w zależności od typu szkoły do jakiej uczennica uczęszcza; spódnica lub długie jednolite spodnie granatowe lub czarne o klasycznym kroju.
 • koszula jednolita w kolorze niebieskim, granatowym lub białym;
 • krawat jednolity w kolorze czarnym lub granatowym.

W zależności od warunków pogodowych i panujących temperatur uczniowie noszą strój letni.

Ubiór  letni  (kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik) ucznia:

 • długie jednolite spodnie granatowe lub czarne o klasycznym kroju
 • koszula jednolita w kolorze niebieskim, granatowym lub białym;
 • krawat jednolity w kolorze czarnym lub granatowym ( z emblematem szkoły)

Ubiór letni  ((kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik) uczennicy:

 • spódnica albo długie jednolite spodnie koloru ciemnego o klasycznym kroju.
 • koszula jednolita w kolorze niebieskim, granatowym lub białym;
 • krawat jednolity w kolorze czarnym lub granatowym (z emblematem szkoły)

Uczniowie Oddziałów Przygotowania Wojskowego  uczestniczą w zajęciach z przygotowania wojskowego w pełnym „ubiorze ucznia” wg wzoru MON.

Uczniowie klas sportowych uczestniczą w zajęciach w „ubiorze ucznia klasy sportowej” według zatwierdzonego wzoru.

Uczniowie klas służb mundurowych uczestniczą w zajęciach według zatwierdzonego wzoru.

Pozostałe szczegółowe zasady jednolitego stroju ucznia  określa  regulamin.

Nie dopuszcza się  jeansów, spodni dresowych, spodni zwężanych, z dziurami, krótkich oraz z podwijaną nogawką lub zakończonych ściągaczem.Krawat z emblematem szkoły  według załączonego wzoru (zostaną zakupione po zebraniu wpłat od uczniów przez wychowawców klas po rozpoczęciu roku szkolnego 2023/2024 – koszt. ok. 16 zł).

Podręczniki do klas I-V ZST

Podręczniki – wykaz