Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Harmonogram egzaminów zawodowych w ZSP4 w Malborku

Oddelegowania do ZSP3 w Malborku

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych na egzamin

Listy uczniów wg kwalifikacji – część teoretyczna

Kwalifikacja AU.26

Kwalifikacja BD.30

Kwalifikacja EE.22

Kwalifikacja EE.26

Kwalifikacja MG.31

Listy uczniów wg kwalifikacji – część praktyczna

Kwalifikacja AU.26

Kwalifikacja BD.30

Kwalifikacja EE.22

Kwalifikacja EE.26

Kwalifikacja MG.31