82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na rok 2021 – sesja letnia

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

Formuła 2012

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

 Na podstawie:

§ 12 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r. poz.673 ze zm.)

§ 70 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz.1707)

ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabelach poniżej. Wykaz przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r. – Formuła 2012

LPOznaczenie kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1B.30Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowejxxx
2B.33Organizacja i kontrolowanie robót budowlanychkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
3E.20Eksploatacja urządzeń elektronicznychkalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka, temperówka
4E.24Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychkalkulator prosty*

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Harmonogram egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje

w zawodzie – sesja 2 czerwiec  – lipiec 2021

część praktyczna  egzaminu

Kwalifikacja/ kwalifikacjeE.24. – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Forma egzaminud
Termin egzaminu21.06.2021 godz.9.00   180 minut
Numer sali egzaminacyjnej50
Skład komisjiPrzewodniczący:  Kujawa Daria Członek:       Trofimowicz-Paziak Izabela       
Lp.NazwiskoImięZawód/kwalifikacja 
1BączkowskiKrystiantechnik elektryk /E.24
2Kaczmarek Michałtechnik elektryk /E.24
3WoźniakMateusz Patryktechnik elektryk /E.24
4Watkowski Dawid Jantechnik elektryk /E.24

Harmonogram egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje

w zawodzie – sesja 2 czerwiec  – lipiec 2021

część praktyczna  egzaminu

Kwalifikacja/ kwalifikacjeB.33. – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
E.20. – Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Forma egzaminud
Termin egzaminu21.06.2021 godz.13.00 180 minut
Numer sali egzaminacyjnej51
Skład komisjiPrzewodniczący:   Pomozova Irina Członek:      Zawadzka Krystyna        
Lp.NazwiskoImięZawód/kwalifikacja
1Witek Konrad Adamtechnik budownictwa B.33
2Kosobudzki Piotrtechnik elektronik/E.20

Harmonogram egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje

w zawodzie – sesja 2 czerwiec  – lipiec 2021

część pisemna egzaminu

Kwalifikacja/ kwalifikacjeE.07. – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Forma egzaminud
Termin egzaminu22.06.2021 godz.10.00        60 minut
Numer sali egzaminacyjnej49
Skład komisjiPrzewodniczący:   Kruszyńska Mirella Członek:     Statkiewicz Iwona         
Lp.NazwiskoImięZawód /kwalifikacja
1WatkowskiDawid Jantechnik elektryk/E.07

Harmonogram egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje

w zawodzie – sesja 2 czerwiec  – lipiec 2021

część pisemna egzaminu

Kwalifikacja/ kwalifikacjeE.08. – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Forma egzaminud
Termin egzaminu22.06.2021 godz.12.00  60 minut
Numer sali egzaminacyjnej53
Skład komisjiPrzewodniczący:   Burzyńska Małgorzata Członek:    Zych Beata          
Lp.NazwiskoImięZawód
1BączkowskiKrystiantechnik elektryk /E.08
2WatkowskiDawid Jantechnik elektryk/E.08

Harmonogram egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje

w zawodzie – sesja 2 czerwiec  – lipiec 2021

część pisemna egzaminu

Kwalifikacja/ kwalifikacjeB.30. – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
E.24. – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Forma egzaminud
Termin egzaminu22.06.2021 godz.14.00  60 minut
Numer sali egzaminacyjnej42
Skład komisjiPrzewodniczący:   Grzywacka Dorota Członek:   Woron Aleksandra           
Lp.NazwiskoImięZawód
1Witek Konrad Adamtechnik budownictwa /B.30
2BączkowskiKrystiantechnik elektryk /E.24
3Kaczmarek Michałtechnik elektryk /E.24
4Watkowski Dawid Jantechnik elektryk /E.24

Harmonogram egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje

w zawodzie – sesja 2 czerwiec  – lipiec 2021

część praktyczna  egzaminu

Kwalifikacja/ kwalifikacjeB.30. – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Forma egzaminudk
Termin egzaminu25.06.2021 godz.9.00 180 minut
Numer sali egzaminacyjnej10
Skład komisjiPrzewodniczący:   Ciecholewska  Iwona Członek:    Statkiewicz Iwona          
Lp.NazwiskoImięZawód
1Witek Konrad Adamtechnik budownictwa /B.30

Formuła 2017

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

 Na podstawie:

§ 12 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r. poz.673 ze zm.)

§ 70 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz.1707)

ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabelach poniżej. Wykaz przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r. – Formuła 2017

LPOznaczenie kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1BD.30Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2EE.22Eksploatacja urządzeń elektronicznychkalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka, temperówka
3EE.26Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychkalkulator prosty*
4MG.31Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznychkalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, temperówka

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Kwalifikacja MG31

Kwalifikacja EE26

Kwalifikacja BD30

Kwalifikacja EE22

Kwalifikacja EE26

Kwalifikacja MG 12 i MG31 oraz EE05 i EE22

Kwalifikacja AU21

Kwalifikacja AU21

Kwalifikacja TG07

Kwalifikacja TG07

Kwalifikacja RL05

Kwalifikacja MG18

Kwalifikacja MG18 i MG23

Kwalifikacja MG19

Kwalifikacja BD04 i BD29

Kwalifikacja AU20 i EE03