„Szkoła pamięta” – włączenie się do akcji MEN

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim