Kursy – nabór 2022

OGŁOSZENIE O NABORZE

na kurs kosztorysowania .

Branża kluczowa w której uczeń się kształci        Transport, logistyka i motoryzacja            ZSP IV  Mechanik pojazdów samochodowych               

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie kosztorysowania  proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie 07-25.11.2022 r. w sekretariacie  Zespołu Szkół Technicznych w Malborku lub w gabinecie wicedyrektorów,  w godzinach 7.30 – 9.00 i 12.00 – 15.00. Formularze dostępne są w sekretariacie  Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku i na stronie internatowej szkoły.

Lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu 28.11.2022 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych formularzy – kurs przewidziany jest dla 5 osób.

OGŁOSZENIE O NABORZE

na kurs „uprawnienia SEP do 1 kv”.

Branża kluczowa w której uczeń się kształci        ICT i elektronika  ZST     Technik elektronik               elektronik

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie „Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych SEP do 1 kv” proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie 14-25.11.2022 r. w sekretariacie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku  w godzinach 7.30 – 9.00 i 12.00 – 15.00. Formularze dostępne są w sekretariacie  Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku i na stronie internetowej szkoły.

Lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu 28.11.2022 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych formularzy – kurs przewidziany jest dla 15 osób .

OGŁOSZENIE O NABORZE

na kurs CNC.

Branża kluczowa w której uczeń się kształci        Transport, logistyka i motoryzacja            ZSP IV Technik mechanik               Technik mechanik lotniczy               Mechanik pojazdów samochodowych                Operator obrabiarek skrawających                Mechanik – monter maszyn  i urządzeń

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie CNC  proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie 14-25.11.2022 r. w sekretariacie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku  w godzinach 7.30 – 15.30. Formularze dostępne są w sekretariacie  Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku i na stronie internatowej szkoły.

Lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu 28.11.2022 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych formularzy – kurs przewidziany jest dla 8 osób.

OGŁOSZENIE O NABORZE

na zajęcia laboratoryjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

w terminie 29.11.2022r.

Branża kluczowa w której uczeń się kształci        Transport, logistyka i motoryzacja    ZST      Technik mechanik               Technik mechanik lotniczy               Mechanik pojazdów samochodowych                Operator obrabiarek skrawających                Mechanik – monter maszyn  i urządzeń

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach laboratoryjnych w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie 15.11-23.11.2022 r. w sekretariacie  Zespołu Szkół Technicznych w Malborku lub w gabinecie wicedyrektorów,  w godzinach 7.30 – 9.00 i 12.00 – 15.00. Formularze dostępne są w sekretariacie  Zespołu  Szkół Technicznych w Malborku i na stronie internatowej szkoły.

Lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu 25.11.2022 r. na stronie internetowej oraz w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych formularzy – zajęcia przewidziane są dla około 25 osób .