Przysięga absolwentów klas wojskowych

5 września br. w dwunastu jednostkach wojskowych na terenie całego kraju odbędzie się przysięga wojskowa dla absolwentów szkół objętych programem Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe w ramach skróconej służby przygotowawczej. 430 uczniów z II edycji programu, trwającej w latach 2018-2020, przez pięć tygodni szkoliło się w wybranych jednostkach wojskowych: 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku, 4 […]

Regulamin mundurowy

Można zapoznać się z obowiązującym w naszej szkole regulaminem mundurowym, dostępny jest pod tym linkiem

Informacja dla rodziców klas pierwszych

Informacja dla Rodziców uczniów klas pierwszych. MUNDUR SZKOLNY – W szkole obowiązuje Regulamin mundurowy. Zakupu munduru zgodnego z regulaminem dokonują Rodzice ucznia klasy pierwszej na własny koszt. 1. Umundurowanie galowe ucznia stanowi : a) garnitur granatowy lub czarny jednolity z naszytymi na klapach marynarki i prawym rękawie emblematami odpowiedniego typu szkoły. b) koszula koloru białego, […]

Okiem Pana Belfra

Zamieszczamy odnośnik do materiałów opracowanych przez Pana Daniela Łasińskiego – popularnego w internecie „Pana Belfra” (nauczyciela chemii)

Nowy rok szkolny 2020-2021

APEL DO WSZYSTKICH UCZNIÓW! Do szkoły wchodzimy wejściami bocznymi: od strony boiska oraz od ul. Parkowej (od strony zamku) i obowiązkowo dezynfekujemy ręce ( dozowniki znajdują się przy wejściach ). W szkole nie ma obowiązku noszenia maseczek ochronnych. Jednak ze względu na własne bezpieczeństwo apelujemy o używanie maseczek w przestrzeniach wspólnych takich jak korytarze, toalety, […]