Nasze kierunki

Aktualnie w ramach naszego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych funkcjonują trzy typy szkół:

IV Liceum Ogólnokształcące, w którym od roku szkolnego 2020-2021 prowadzimy klasę wojskową – certyfikowaną przez MON tzw. Oddział Przygotowania Wojskowego, klasę służb mundurowych oraz klasę sportową.

Technikum nr 2, w ramach którego prowadzimy klasy: technik mechanik, technik elektryk, technik elektronik, technik pojazdów samochodowych oraz technik budownictwa, a także – NOWOŚĆ od września 2022 – technik urządzeń i systemów energetyki cieplnej.

Branżowa Szkoła I stopnia, w której nasi uczniowie kształcą się w zawodach fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających oraz w wielu innych zawodach w klasie wielozawodowej.