Terminarz rekrutacji do ZSP4

na rok szkolny 2022/2023 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku

1Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów IV LO (wojskowy, służb mundurowych, sportowy)od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00
2Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów technikum i branżowej szkoły I stopniaod 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
3Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (dotyczy kandydatów do klas: wojskowej i służb mundurowych) oraz sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (dotyczy kandydatów do klasy sportowej)od 1 czerwca 2022 r. do 13 czerwca 2022 r.
4Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej oraz sprawdzianu uzdolnień kierunkowychdo 17 czerwca 2022 r.
5Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasistyod 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00
6Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniachdo 13 lipca 2022 r.
7Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych21 lipca 2022 r.
8Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (dotyczy kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia)od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r.
9Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduod 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00
10Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych szkół29 lipca 2022 r. do godz. 14.00

Terminarz rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym

na rok szkolny 2022/2023 obowiązujący

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie wyłącznie do oddziałów, w których pozostaną jeszcze wolne miejsca

1Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów liceum, technikum i branżowej szkoły I stopniaod 2 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r.
2Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (dotyczy kandydatów do klas: wojskowej i służb mundurowych) oraz sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (dotyczy kandydatów do klasy sportowej)od 8 sierpnia 2022 r. do 10 sierpnia 2022 r.
3Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej oraz sprawdzianu uzdolnień kierunkowychdo 12 sierpnia 2022 r.
4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniachdo 5 sierpnia 2022 r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych16 sierpnia 2022 r.
6Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (dotyczy kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia)od 2 sierpnia 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r.
7Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduod 17 sierpnia 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
8Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych szkół23 sierpnia 2022 r.