82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Terminarz rekrutacji do ZSP4

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

na rok szkolny 2021/2022 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku

1Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów IV LO (wojskowy, służb mundurowych, sportowy)od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00
2Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do oddziałów technikum i branżowej szkoły I stopniaod 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
3Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (dotyczy kandydatów do klas: wojskowej i służb mundurowych) oraz sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (dotyczy kandydatów do klasy sportowej)od 7 czerwca 2021 r. do 11 czerwca 2021 r.
4Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej oraz sprawdzianu uzdolnień kierunkowychdo 17 czerwca 2021 r.
5Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasistyod 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
6Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniachdo 14 lipca 2021 r.
7Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych22 lipca 2021 r.
8Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (dotyczy kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia)od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.
9Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduod 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00
10Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych szkół2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00