82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2023-24

Ponad 70 lat doświadczenia i tradycji kształcenia zawodowego

Created with Sketch.

obowiązujący w Zespole Szkół Technicznych w Malborku

1Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów IV LO (oddział przygotowania wojskowego, klasa sportowa)od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r. do godz. 15.00
2Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopniaod 15 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r. do godz. 15.00
3Podanie do publicznej wiadomości terminu przeprowadzenia próby sprawności fizycznej oraz sprawdzianu uzdolnień kierunkowychdo 12 maja 2023 r.
4Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (dotyczy kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego) oraz sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (dotyczy kandydatów do klasy sportowej)od 31 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r.
5Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej oraz sprawdzianu uzdolnień kierunkowychdo 14 czerwca 2023 r.
6Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandydujeod 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00
7Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniachdo 12 lipca 2023 r.
8Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych19 lipca 2023 r. do godz. 15:00
9Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (dotyczy kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia)od 15 maja 2023 r. do 24 lipca 2023 r.
10Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduod 20 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00
11Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych szkół27 lipca 2023 r. do godz. 14.00

Terminarz rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym

na rok szkolny 2023/2024 obowiązujący

w Zespole Szkół Technicznych w Malborku

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie wyłącznie do oddziałów, w których pozostaną jeszcze wolne miejsca

1Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów liceum, technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopniaod 1 sierpnia 2023 r. do 3 sierpnia 2023 r.
2Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (dotyczy kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego) oraz sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (dotyczy kandydatów do klasy sportowej)od 4 sierpnia 2023 r. do 8 sierpnia 2023 r.
3Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej oraz sprawdzianu uzdolnień kierunkowychdo 10 sierpnia 2023 r.
4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniachdo 3 sierpnia 2023 r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych11 sierpnia 2023 r.
6Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (dotyczy kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia)od 1 sierpnia 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r.
7Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduod 14 sierpnia 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00
8Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych szkół18 sierpnia 2023 r.