82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Testy sprawnościowe dla kandydatów

Ponad 70 lat doświadczenia i tradycji kształcenia zawodowego

Created with Sketch.

W plikach do pobrania poniżej znajdują się informacje na temat testów sprawnościowych dla kandydatów do klasy sportowej w ZST Malbork oraz do oddziału przygotowania wojskowego.

Oddział sportowy

Terminy przeprowadzenia testu:

31.05.2023 r. w godzinach 10:45 – 13:00

Termin dodatkowy dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do testów w pierwszym wyznaczonym (powyżej) terminie:

07.06.2023 r. w godzinach 10:45 – 13:00

Test-uzdonien-kierunkowych-do-klasy-sportowej-ZST-Malbork

Oddział przygotowania wojskowego

Terminy przeprowadzenia testu

05.06.2023 r. od godziny 09:00

12.06.2023 r. od godziny 09:00

Wszyscy kandydaci do oddziału przygotowania wojskowego (klasy wojskowej) zobowiązani są przystąpić do testu sprawności fizycznej. Jest to warunek dalszego udziału w rekrutacji do tej klasy. Kandydaci zostali podzieleni na grupy i przydzieleni na konkretne godziny, o których rozpoczynał się będzie test. Informacja o tym została przesłana na podane na wniosku o przyjęcie do szkoły adresy poczty elektronicznej. W szczególnych losowych przypadkach istnieje możliwość zmiany tego terminu, po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze szkołą.
Osoba przystępująca do testu zobowiązana jest wylegitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Należy również posiadać strój sportowy oraz zmienne obuwie. Wskazana w wiadomości godzina jest terminem rozpoczęcia testu, dlatego też sugerujemy przybycie odpowiednio wcześniej. Test odbywał się będzie na hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Malborku.

Test-sprawnosci-fizycznej-do-OPW-klasy-wojskowej-ZST-Malbork