Samorząd uczniowski

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

W roku szkolnym 2019-2020 opiekunami Samorządu uczniowskiego są:

  • Mirella Kruszyńska
  • Joanna Parafiniuk
  • Dominika Zawadzińska