82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Zakwatwerowanie w internacie na rok szkolny 2021/2022

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

Internat ZSP nr 4 w Malborku rozpoczyna zakwaterowanie dnia 31.08.2021 roku. Zakwaterowanie będzie się odbywać od godziny 17:00 do godziny 21:00. Przyszły mieszkaniec w dniu zakwaterowania zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie wpłaty za miesiąc wrzesień w kwocie 410 zł.

W związku z zagrożeniem epidemicznym w Internacie obowiązuje reżim sanitarny w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Każdy mieszkaniec Internatu oraz rodzice zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad w dniu zakwaterowania tj.:

-zasłaniania ust i nosa,

-zachowania odpowiedniej odległości tj. 1,5 m.,

-mycia i dezynfekcji rąk.

Kierownik Internatu Rosita Kulińska

Bardzo prosimy o wypełnienie poniższych danych przez rodziców lub prawnych opiekunów wychowanka i dostarczenie ich w dniu przyjazdu do internatu: