Menu Zamknij

Projekty UE

nr wniosku: RPPM.03.03.01-22-0022/16                         Malbork, dnia 14.09.2020 r.

Tytuł: Zostań ZAWODOWCEM

Działanie: 3.3 Edukacja Zawodowa

Poddziałanie: 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej

OGŁOSZENIE O NABORZE

na wyjazd na Międzynarodowe Targi Poznańskie 

„POLAGRA”

             w terminie 29.09.2020 r.

Branża kluczowa w której uczeń się kształci        Turystyka, sport i rekreacja          ZSP IV kucharz

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach  proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie 15.09-23.09.2020 r. w sekretariacie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku  w godzinach 7.30 – 15.30.

Formularze dostępne są w sekretariacie  Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku i na stronie internatowej szkoły.

Lista rankingowa zostanie ogłoszona w dniu 25.09.2020 r. na stornie internetowej oraz w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność poprawnie złożonych formularzy.