82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Regulamin mundurowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.
 1. Umundurowanie galowe ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku stanowi:
  1. garnitur granatowy lub czarny jednolity z naszytymi na klapach marynarki i prawym rękawie emblematami w zależności od typu szkoły do jakiej uczeń uczęszcza;
  2. koszula w kolorze białym;
  3. krawat jednolity w kolorze czarnym lub granatowym bez nadruków i rysunków.
 2. Umundurowanie galowe uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku stanowi:
  1. kostium lub garnitur granatowy lub czarny jednolity z naszytymi na klapach i prawym rękawie emblematami w zależności od typu szkoły do jakiej uczennica uczęszcza;
  2. koszula w kolorze białym;
  3. krawat jednolity w kolorze czarnym lub granatowym bez nadruków i rysunków.
 3. Umundurowanie codzienne ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku stanowi:
  1. garnitur granatowy lub czarny jednolity z naszytymi na klapach marynarki i prawym rękawie emblematami w zależności od typu szkoły do jakiej uczeń uczęszcza lub
  2. marynarka munduru galowego i długie jednolite spodnie koloru ciemnego o klasycznym kroju.
   Nie dopuszcza się  jeansów, spodni dresowych, spodni zwężanych, z dziurami, krótkich oraz z podwijaną nogawką lub zakończonych ściągaczem;
  3. koszula jednolita w kolorze niebieskim, granatowym, błękitnym lub białym;
  4. krawat jednolity w kolorze czarnym lub granatowym bez nadruków i rysunków.
 4. Umundurowanie codzienne uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku stanowi:
  1. kostium lub garnitur granatowy lub czarny jednolity z naszytymi na klapach marynarki i prawym rękawie emblematami w zależności od typu szkoły do jakiej uczennica uczęszcza lub
  2. marynarka munduru galowego i długie jednolite spodnie koloru ciemnego o klasycznym kroju.
   Nie dopuszcza się  jeansów, spodni dresowych, spodni zwężanych, z dziurami, krótkich oraz z podwijaną nogawką lub zakończonych ściągaczem;
  3. koszula jednolita w kolorze niebieskim, granatowym, błękitnym lub białym;
  4. krawat jednolity w kolorze czarnym lub granatowym bez nadruków i rysunków.
 5. Uczeń zobowiązany do utrzymania munduru w czystości. Uczeń dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym o staranne uczesanie.
 6. Mundur szkolny nosi się według następujących zasad:
  1. uczniowie są zobowiązani do noszenia munduru w czasie:
   • zajęć szkolnych (obowiązuje mundur codzienny),
   • uroczystości szkolnych zgodnie z wykazem (obowiązuje mundur galowy),
   • reprezentowania szkoły podczas imprez, konkursów, olimpiad itp. (obowiązuje mundur galowy),
  2. w zależności od potrzeb i okoliczności zasady noszenia munduru  mogą zostać zmienione decyzją Dyrektora szkoły;
  3. uczniowie klas o profilu wojskowym mogą uczęszczać na zajęcia w pełnym „ubiorze ucznia” wg wzoru MON.
   Nie dopuszcza się wykorzystywania tylko części „ubioru ucznia”;
  4. członkowie organizacji młodzieżowych (np. harcerze) mogą uczęszczać do szkoły w strojach organizacyjnych za zgodą Dyrektora szkoły.
 7. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim ustala wykaz „dni kolorowych” w poszczególnych miesiącach roku szkolnego.
 8. Ustalony wykaz „dni kolorowych” jest podawany do wiadomości uczniów i Rodziców poprzez publikację na stronie internetowej szkoły oraz tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.
 9. Mundur zakupują Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia na własny koszt.
 10. Umundurowanie podlega stałej kontroli przez wychowawców klas, pozostałych nauczycieli oraz dyrekcję szkoły, a także przez wyznaczoną komisję Samorządu Uczniowskiego.
 11. Uczniowie nie mogą nosić żadnej biżuterii stanowiącej ozdobę munduru lub osoby. W przypadku uczennic dopuszcza się noszenie delikatnych kolczyków w uszach oraz po 1 pierścionku na jednej ręce. W przypadku uczniów dopuszcza się noszenie biżuterii typu sygnet, obrączka.
 12. Zapisy pkt. 11 nie obowiązują w „dniu kolorowym”.