82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Informacje ogólne o naborze do ZST Malbork

Ponad 70 lat doświadczenia i tradycji kształcenia zawodowego

Created with Sketch.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

Zgodnie z projektem MEN składanie wniosków do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się:

dla oddziału wojskowego i sportowego – od 15 maja do 30 maja 2023 r.

dla klas technikum i branżowej szkoły I st. – od 15 maja do 20 czerwca 2023 r.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym zamieszczony jest w zakładce Terminarz rekrutacji (tutaj).

Charakterystyka zawodów, w których można się kształcić w naszym kraju opracowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej. Całe opracowanie dostępne jest pod tym adresem.

Planowany nabór do klas pierwszych

nazwa szkołyzawód / profilprzedmioty rozszerzonezajęcia, za które przyznawane są punktyplanowane języki obceuwagi
IV Liceum ogólnokształcąceoddział przygotowania wojskowegojęzyk angielski, geografiajęzyk polski, matematyka, geografia, język obcyangielski, niemiecki lub rosyjski (do wyboru)———–
oddział sportowyjęzyk angielski, biologia, geografiajęzyk polski, matematyka, biologia, język obcyangielski, niemieckipiłka nożna (dziewczęta i chłopcy)
Technikum nr 2technik mechanikfizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki———–
technik elektrykfizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki———–
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejfizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki———–
technik budownictwafizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki———–
technik pojazdów samochodowychfizykajęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki———–
Branżowa Szkoła I Stopniakucharz———–język polski, matematyka, geografia, język obcyangielski———–
fryzjer———–język polski, matematyka, geografia, język obcyangielski———–
mechanik pojazdów samochodowych———–język polski, matematyka, geografia, język obcyangielski———–
operator obrabiarek skrawających———–język polski, matematyka, geografia, język obcyangielski———–
wielozawodowa———–język polski, matematyka, geografia, język obcyangielski———–
Branżowa szkoła II stopniafryzjer———–język polski, matematyka, biologia, język obcyangielskidla absolwentów BS I st. w zawodzie fryzjer
kucharz———–język polski, matematyka, biologia, język obcyangielskidla absolwentów BS I st. w zawodzie kucharz
szkołazawód / profilprzedmioty rozszerzonezajęcia, za które przyznawane są punktynauczane języki obceuwagi

Możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły ponadpodstawowe i dowolną liczbę klas (oddziałów) w tych szkołach. Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, określając swoją hierarchię – na pierwszym miejscu wpisz tę klasę w szkole, w której najbardziej chciałbyś się uczyć

Wniosek wypełniasz elektronicznie na stronie internetowej: www.nabor.pcss.pl, a następnie drukujesz, podpisujesz oraz dajesz do podpisu rodzicom / opiekunom i zanosisz wypełniony wniosek do szkoły pierwszego wyboru.  Do wniosku jeśli jest to niezbędne dołączasz potrzebne oświadczenia lub zaświadczenia.

Pamiętaj – szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.

Dodatkowo dla chętnych, którzy szukają konkretnych szkół kształcących w określonych zawodach, jest możliwość sprawdzenia, gdzie znajduje się szkoła kształcąca w danym zawodzie. Odpowiednie informacje znajdują się na tej stronie internetowej Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (men.gov.pl).

  1. Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach kucharz i fryzjer (nie ma możliwości przyjęcia do niej absolwentów w innych, nawet zbliżonych, zawodach).
  2. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia oraz zaświadczenia o zawodzie nauczanym w tej szkole (wystawione przez ukończoną branżową szkołę I stopnia).
  3. Nauka trwa 2 lata i kończy się egzaminem zawodowym, który umożliwia uzyskanie dyplomu technika w danym zawodzie (kucharz albo fryzjer). Absolwenci będą mieli również możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.
  4. Nauka odbywać się będzie w formie stacjonarnej. Przedmioty ogólnokształcące realizowane będą w Zespole Szkół Technicznych w trybie dziennym przez trzy dni w tygodniu. Kształcenie zawodowe (teoretyczne i praktyczne) odbywało się będzie w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku w ciągu dwóch dni tygodnia.
  5. W szkole obowiązuje jednolity ubiór ucznia zgodnie z obowiązującym regulaminem.
  6. Dla uczniów spoza Malborka jest możliwość skorzystania z internatu.