82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Informacje ogólne o naborze do ZSP4

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

Zgodnie z projektem MEN składanie wniosków do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się od 15 czerwca 2021 roku. Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym zostanie podany po ukazaniu się Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Instrukcja jak złożyć wniosek niebawem

Charakterystyka zawodów, w których można się kształcić w naszym kraju opracowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej. Całe opracowanie dostępne jest pod tym adresem.

Drogi Ósmoklasisto, Drodzy rodzice 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie malborskim będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Nabór rozpoczyna się dnia 15 czerwca 2021 r. przez serwis internetowy www.nabor.pcss.pl. Instrukcja jak złożyć wniosek w formie elektronicznej znajduje się tutaj.

Poniżej znajduje się link do informatora o szkołach ponadpodstawowych w powiecie malborskim opracowany przez Starostwo Powiatowe w Malborku

Możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły ponadpodstawowe i dowolną liczbę klas (oddziałów) w tych szkołach. Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, określając swoją hierarchię – na pierwszym miejscu wpisz tę klasę w szkole, w której najbardziej chciałbyś się uczyć

Wypełnienie i złożenie podań do szkół  od 17 maja do 31 maja 2021 r. 

DOTYCZY KANDYDATÓW DO KLAS MUNDUROWYCH I SPORTOWYCH

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KLASY WOJSKOWEJ
ORAZ KLASY MUNDUROWEJ

Egzamin sprawnościowy:

chłopcy – bieg 2000 m, dziewczęta – bieg 1000 m

by zaliczyć trzeba przebiec określony dystans w czasie poniżej 9 minut (dla chłopców) i poniżej 5 minut (dla dziewcząt)

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ

Wniosek wypełniasz elektronicznie na stronie internetowej: www.nabor.pcss.pl, a następnie drukujesz, podpisujesz oraz dajesz do podpisu rodzicom / opiekunom i zanosisz wypełniony wniosek do szkoły pierwszego wyboru.  Do wniosku jeśli jest to niezbędne dołączasz potrzebne oświadczenia lub zaświadczenia.

Pamiętaj – szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.

Dodatkowo dla chętnych, którzy szukają konkretnych szkół kształcących w określonych zawodach, jest możliwość sprawdzenia, gdzie znajduje się szkoła kształcąca w danym zawodzie. Odpowiednie informacje znajdują się na tej stronie internetowej Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (men.gov.pl).