Informacje ogólne o naborze do ZSP4

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

Zgodnie z projektem MEN składanie wniosków do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się:

dla klas mundurowej, wojskowej i sportowej – od 16 maja do 31 maja 2022 r.

dla klas technikum i branżowej szkoły I st. – od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym zamieszczony jest w zakładce Terminarz rekrutacji.

Instrukcja jak złożyć wniosek niebawem

Charakterystyka zawodów, w których można się kształcić w naszym kraju opracowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej. Całe opracowanie dostępne jest pod tym adresem.

Drogi Ósmoklasisto, Drodzy rodzice 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie malborskim będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Nabór rozpoczyna się dnia 16 maja 2022 r. przez serwis internetowy www.nabor.pcss.pl.

Poniżej znajduje się link do informatora o szkołach ponadpodstawowych w powiecie malborskim opracowany przez Starostwo Powiatowe w Malborku

Możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły ponadpodstawowe i dowolną liczbę klas (oddziałów) w tych szkołach. Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, określając swoją hierarchię – na pierwszym miejscu wpisz tę klasę w szkole, w której najbardziej chciałbyś się uczyć

Wypełnienie i złożenie podań do szkół  od 16 do 31 maja 2022 r. 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ

DOTYCZY KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ

Test uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do I klasy sportowej o profilu piłka nożna zostaną przeprowadzone w dniach  02.06.2022 r. (czwartek) i 09.06.2022 r. (czwartek) – termin rezerwowy. Odbędą się one w Malborku przy ul. Toruńskiej 60  na stadionie  Ośrodka Sportu i Rekreacji  w godz.10.30 -13.00

Zbiórka kandydatów o godz.10.15 pod trybuną główną. Należy posiadać strój piłkarski oraz buty do biegania.

Kolejność testów:

1. szybkość,

2. próba mocy (skok w dal z miejsca),

3. technika specjalna (prowadzenie piłki),

4. technika specjalna (strzał),

5. gra selekcyjna.

Jednocześnie informujemy, że kandydaci przed testami mają obowiązek  przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań uprawiania sportu lub aktualną  kartę zdrowia sportowca.

Bliższe informacje : Trener koordynator klas sportowych Henryk Pawłowski tel. 537 444 750

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW
DO KLASY WOJSKOWEJ ORAZ KLASY MUNDUROWEJ

DOTYCZY KANDYDATÓW DO KLAS MUNDUROWYCH

Kandydaci do klasy wojskowej (OPW) mają obowiązek posiadać obywatelstwo polskie!

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do klas wojskowej (oddział przygotowania wojskowego) i służb mundurowych odbędą się w dniach 06.06.2022 r. (poniedziałek) i 07.06.2022 r. (wtorek). Termin dodatkowy dla nieobecnych z przyczyn losowych w dniach 06 i 07.06.2022  to dzień 10.06.2022. Testy rozpoczną się o godzinie 10:00. Kandydaci zostaną powiadomieni o dniu i godzinie testu (odbywał się on będzie w kilku grupach).

Test dla chłopców polega na przebiegnięciu dystansu 2000 m w czasie poniżej 11 minut, dla dziewcząt przebiegnięcie dystansu 1000 m w czasie poniżej 6 minut.

Kandydaci powinni posiadać strój i obuwie sportowe.

Egzamin sprawnościowy:

chłopcy – bieg 2000 m, dziewczęta – bieg 1000 m

by zaliczyć trzeba przebiec określony dystans w czasie poniżej 11 minut (dla chłopców)
i poniżej 6 minut (dla dziewcząt)

Wniosek wypełniasz elektronicznie na stronie internetowej: www.nabor.pcss.pl, a następnie drukujesz, podpisujesz oraz dajesz do podpisu rodzicom / opiekunom i zanosisz wypełniony wniosek do szkoły pierwszego wyboru.  Do wniosku jeśli jest to niezbędne dołączasz potrzebne oświadczenia lub zaświadczenia.

Pamiętaj – szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.

Dodatkowo dla chętnych, którzy szukają konkretnych szkół kształcących w określonych zawodach, jest możliwość sprawdzenia, gdzie znajduje się szkoła kształcąca w danym zawodzie. Odpowiednie informacje znajdują się na tej stronie internetowej Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (men.gov.pl).