82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Ogłoszenia

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

Informacja

Informujemy, że Internat w dniu 31.08.2022 r. będzie czynny od godziny 17:00. Wychowankowie będą kwaterowani za okazaniem dowodu wpłaty (honorowane będą elektroniczne dowody wpłaty znajdujące się w telefonie). Brak dowodu wpłaty spowoduje zawieszenie zakwaterowania wychowanka do czasu dostarczenia dowodu wpłaty. Przewidujemy spotkanie z rodzicami wychowanków klas pierwszych od 17:30 do 18:00.

W związku z podwyżkami na rynku cen żywności oraz mediów jesteśmy zmuszeni podnieść opłaty za pobyt w internacie. Od 01.09.2022 r. stawka dzienna żywieniowa wynosi 20 zł., natomiast opłata stała miesięczna 100 zł. W związku z powyższym opłata za miesiąc wrzesień wyniesie 540 zł. Przypominamy, iż wszystkie informacje odnośnie opłat miesięcznych znajdują się w niezbędniku mieszkańca w zakładce internat.

Informacja

W związku ze zmianą obsługi bankowej oraz wiążącą się z tym zmianą konta informuję rodziców (opiekunów prawnych), że wpłaty na stare konto można dokonywać do dnia 08.04.2022r.

Od dnia 09.04.2022r. wpłaty dokonujemy na podany niżej numer konta bankowego:

Nr konta Santander Bank Polska:

37 1090 1098 0000 0001 5001 9594

Kierownik Internatu

Rosita Kulińska

Wszystkie informacje odnośnie opłat za internat znajdują się w tabeli w niezbędniku mieszkańca internatu w zakładce internat.

Informuję, że od dnia 03.01.2022 zostanie podniesiona stawka żywieniowa z 15 zł. na 16 zł. (stawka dzienna) oraz zakwaterowanie wzrośnie do kwoty 85 zł. (za miesiąc). Kierownik Internatu Rosita Kulińska

Przyjazdy do internatu

Przyjazdy w niedziele do internatu od godziny 17:30 do godziny 21:00

Zameldowanie tymczasowe w internacie

Wychowankowie, którzy będą chcieli zameldować się w Internacie zobowiązani są do wypełnienia wniosku meldunkowego (do pobrania u wychowawców) i złożenia go w Urzędzie Miasta Malborka przy Placu Słowiańskim 5. Wniosek powinien zawierać pieczęć szkoły i internatu. Rodzice lub opiekunowie prawni nieletnich wychowanków zobowiązani są stawić się w urzędzie w celu złożenia wniosku meldunkowego. Posiadać muszą aktualny dowód osobisty oraz wypełniony formularz.