Przejdź do treści

Ogłoszenia

Informacja

Uwaga! W dniach 4-9 maja odbywają się matury. W związku z tym nie ma zajęć lekcyjnych i internat będzie nieczynny dla wychowanków. Przyjazd do internatu 9 maja od godziny 17:30.

Drodzy wychowankowie, rodzice i opiekunowie! Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam dużo odpoczynku i spokoju. Niech ten czas wielkanocny utrzyma Wasze marzenia w mocy, by wszystkie życzenia okazały się do spełnienia! Aby nie zabrakło Wam wzajemnej życzliwości, przyjaźni i miłości!

Od dnia 02.11.2022 r. piątki są odpisywane po wcześniejszym powiadomieniu biura bądź wychowawcy (do środy do godz. 8:00). Jeżeli zgłoszenie nieobecności nastąpi później, to piątek będzie mógł być odpisany tylko z czwartkami lub z poniedziałkami. Każdy odpis z wyżywienia będzie odpisany tylko poprzez oddanie kartki z danego dnia.

W związku z podwyżkami na rynku cen żywności oraz mediów jesteśmy zmuszeni podnieść opłaty za pobyt w internacie. Od 01.09.2022 r. stawka dzienna żywieniowa wynosi 20 zł., natomiast opłata stała miesięczna 100 zł. W związku z powyższym opłata za miesiąc wrzesień wyniesie 540 zł. Przypominamy, iż wszystkie informacje odnośnie opłat miesięcznych znajdują się w niezbędniku mieszkańca w zakładce internat.

Nr konta Santander Bank Polska:

37 1090 1098 0000 0001 5001 9594

Wszystkie informacje odnośnie opłat za internat znajdują się w tabeli w niezbędniku mieszkańca

Przyjazdy do internatu

Przyjazdy w niedziele do internatu od godziny 17:30 do godziny 21:00

Zameldowanie tymczasowe w internacie

Wychowankowie, którzy będą chcieli zameldować się w Internacie zobowiązani są do wypełnienia wniosku meldunkowego (do pobrania u wychowawców) i złożenia go w Urzędzie Miasta Malborka przy Placu Słowiańskim 5. Wniosek powinien zawierać pieczęć szkoły i internatu. Rodzice lub opiekunowie prawni nieletnich wychowanków zobowiązani są stawić się w urzędzie w celu złożenia wniosku meldunkowego. Posiadać muszą aktualny dowód osobisty oraz wypełniony formularz.