Przejdź do treści

Podręczniki

Poniżej zamieszczamy szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2022-2023. Jest to archiwum ZIP, które należy rozpakować. Po rozpakowaniu podręczniki pogrupowane są wg typów szkoły: branżowa, liceum, technikum; a następnie wg poszczególnych rodzajów klas w danym typie szkoły ponadpodstawowej.