82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Dla rodzica i ucznia

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

Informacje dla Rodziców i uczniów przyjętych do szkoły na rok szkolny  2021/2022

MUNDURY I EMBLEMATY

W szkole obowiązuje Regulamin mundurowyczytaj regulamin

Dystrybucji emblematów odpowiedniego typu szkoły dokonają wychowawcy klas pierwszych po uprzednim zebraniu pieniędzy od uczniów na początku września 2021 r.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny firmy Vulcan. Rodzice i uczniowie otrzymają dostęp do dziennika na początku września 2021 r.

Do korzystania z dziennika niezbędne jest posiadanie przez Rodziców adresu poczty elektronicznejAdres ten należy podać wychowawcy klasy.

Uczniowie będą korzystać z kont szkolnych przydzielonych przez administratora szkolnej poczty elektronicznej.

PODRĘCZNIKI

 Wykaz podręczników dla wszystkich klas znajduje się na stronie internetowej szkoły – wykaz podręczników

INFORMACJA O UBEZPIECZENIACH

Propozycje i oferty firm ubezpieczeniowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły na przełomie sierpnia i września 2021 r. Rodzice samodzielnie dokonują wyboru ubezpieczenia.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE UCZNIÓW BS I st.

Młodociani pracownicy, którzy realizować będą zajęcia praktyczne u pracodawców, zobowiązani są dostarczyć do szkoły do początku września umowy o pracę.

BADANIA LEKARSKIE

Uczniowie klas technikum i BS I st.(którzy nie są młodocianymi pracownikami)  będą mieli badania lekarskie na początku września 2021 r.  Szkoła nie wystawia indywidualnych skierowań.

KONTAKT RODZICÓW ZE SZKOŁĄ

  • zebrania z Rodzicami uczniów klas pierwszych odbędą się 02.09.2021 r. o godz. 16.00.
  • konsultacje dla Rodziców. Terminy zostaną podane we wrześniu 2021 r.
  • dziennik elektroniczny
  • strona internetowa szkoły: zsp4.malbork.pl
  • telefon do sekretariatu: 55 6473434
  • poczta e-mail: zsp4@zsp4.malbork.pl

DEKLARACJE – RELIGIA / ETYKA

udziału w zajęciach z religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie składają Rodzice do dnia 03.09.2021 r. (można tego dokonać podczas pierwszego zebrania z wychowawcą klasy).