Z wizytą na targach Polagra

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim