82-200 Malbork, Plac Narutowicza 14
+48 55 647 34 34
zsp4@zsp4.malbork.pl

Pedagog – Psycholog

Najlepsza szkoła mundurowa w powiecie malborskim

Created with Sketch.

W związku z obecną sytuacją pedagodzy i psycholodzy szkolni informują, że kontakt z nimi możliwy jest poprzez e-dziennik oraz służbową pocztę elektroniczną.

Pani Katarzyna Ciok:

Kontakt: katarzyna.ciok[at]zsp4.malbork.pl lub e-dziennik

Godziny pracy:

przyjmuje uczniów, rodziców w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Narutowicza 14

pon – wt – śro: 9 -14
czw – pt: 9 – 13

Pani Mariola Karaś:

Kontakt: mariola.karas[at]zsp4.malbork.pl

Godziny pracy:

przyjmuje uczniów, rodziców i innych interesantów w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku przy ul. Ch. de Gaulle’a 75A

poniedziałek 8:30-13:30
wtorek 9:00-13:30
środa 8:30-13:00
czwartek – piątek: 8:30-12:30

Pani Joanna Kownacka:

Kontakt: joanna.kownacka[at]zsp4.malbork.pl

Godziny pracy:

przyjmuje uczniów, rodziców w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Narutowicza 14

pon – wt – śro: 9 -13
czw – pt: 9 – 14

PODSTAWOWE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PEDAGOGA SZKOLNEGO MARIOLĘ  KARAŚ:

  1. Konsultacje pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wychowawców.
  2. Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły, takimi jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji w Malborku, Ośrodki Pomocy Społecznej
  3. Poradnictwo zawodowe dla uczniów: organizowanie zajęć z doradcą zawodowym z PPP i PUP.
  4. Organizowanie akcji  profilaktycznych i charytatywnych oraz przeprowadzanie programów z zakresu edukacji zdrowotnej.
  5. Organizowanie opieki i pomocy materialnej oraz rzeczowej dla uczniów z rodzin wymagających wsparcia socjalnego.

PODSTAWOWE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PEDAGOGA SZKOLNEGO JOANNĘ KOWNACKĄ:

1. Konsultacje pedagogiczne:
– rozmowy z uczniami na temat niepowodzeń szkolnych, niskiej frekwencji, problemów osobistych, domowych.
– rozmowy z rodzicami uczniów na temat niepowodzeń szkolnych, niskiej frekwencji, problemów osobistych, domowych.
– rozmowy z wychowawcami/nauczycielami na temat niepowodzeń szkolnych, niskiej frekwencji, problemów osobistych, domowych ich uczniów.
2. Przeprowadzanie i obsługa programów stypendialnych w szkole.
3. Opieka nad wolontariatem szkolnym i działaniami wolontariackimi w szkole i poza szkołą (w środowisku lokalnym).
4. Organizacja pomocy materialnej (m. inn. paczki żywnościowe).
5. Organizacja i przeprowadzanie akcji profilaktycznych, akcji charytatywnych i programów prozdrowotnych.
6. Współpraca z placówkami wspomagającymi proces wychowania – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.